מאמרים

בכייה לדורות  - כתבה : עו"ד דנה אייזנר לביא, מנהלת מנע

איך מתייחס החוק במדינת ישראל לנשים?   - כתבה: עו"ד שיר-אל נקדימון 

 גם בדיחות גסות יכולות להיחשב כהטרדה מינית - כתבה: עו"ד שיר-אל נקדימון 

 מה בין"תקרת הזכוכית" ל"רצפת הבוץ" –  כתבה: עו"ד דנה אייזנר -לביא/מנהלת מ.נ.ע

 הפרטי הוא הציבורי מ.נ.ע -  עו"ד דנה אייזנר-לביא, מייסדת ומנהלת מ.נ.ע