קורסים הדרכות והכשרות מקצועיות

בקרוב פרטים:

סדנאות זוגיות

פרוייקט "מנהיגות בקהילה"

התננדבות - קורס הדרכה למתנדבות חדשות יתקיים בחודשים מאי - יולי 2013