​​​אישור על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - ​​​התקשרות עם המשכ"ל​ (החברה למשק וכלכלה)

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

​​​​​​​​​​​