הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדת מכרזים

​​​​​​​​​​​עמוד מכרזים קבלניים ורכש

​הרכב ועדת מכרזים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם חבר וועדהתפקידסיעהתפקיד בוועדה
אסף דעבולמשנה לראש העירייהפזיושב/ת ראשאסף דעבוליושב/ת ראש
קרן דנהחברת מועצההצעירים והסביבהממלא/ת מקום יושב/ת ראשקרן דנהממלא/ת מקום יושב/ת ראש
אפרת פדידה גדעובדת עירייהמרכז/ת הוועדהאפרת פדידה גדמרכז/ת הוועדה
מוטי עג'מיממלא מקום ראש העירייהראשון אחתחבר/ת ועדהמוטי עג'מיחבר/ת ועדה
עידן מזרחימשנה לראש העירייההירוקים והצעיריםחבר/ת ועדהעידן מזרחיחבר/ת ועדה
סורין גנותמשנה לראש העירייהדרך חדשהחבר/ת ועדהסורין גנותחבר/ת ועדה
איתי מתיתיהוחבר מועצהיש עתידחבר/ת ועדהאיתי מתיתיהוחבר/ת ועדה
ציון כהןחבר מועצהרק ראשוןחבר/ת ועדהציון כהןחבר/ת ועדה
מיכל קלדרוןחברת מועצההתנועה החברתית הירוקהחבר/ת ועדהמיכל קלדרוןחבר/ת ועדה
איציק אבשלומובמשנה לראש העירייהדרך חדשהחבר/ת ועדהאיציק אבשלומובחבר/ת ועדה

​​​פרוטוקולים ועדת מכרזים

לידיעה, מפאת צנעת הפרט לא מפורסמים פרוטוקולים של ישיבות הוועדה העוסקות בשימועים לספקים. 

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

פרוטוקול ישיבהתאריך
פרוטוקול ועדת מכרזים 25-1929/07/2019 00:00:00201929/07/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 24-1915/07/2019 00:00:00201915/07/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 23-1908/07/2019 00:00:00201908/07/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 22-1901/07/2019 00:00:00201901/07/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 21-1917/06/2019 00:00:00201917/06/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 20-1910/06/2019 00:00:00201910/06/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 19-1903/06/2019 00:00:00201903/06/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 17-1906/05/2019 00:00:00201906/05/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 16-1929/04/2019 00:00:00201929/04/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 15-1908/04/2019 00:00:00201908/04/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 11-1911/03/2019 00:00:00201911/03/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 12-1904/03/2019 00:00:00201904/03/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 10-1918/02/2019 00:00:00201918/02/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 8-1904/02/2019 00:00:00201904/02/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 7-1928/01/2019 00:00:00201928/01/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 6-1921/01/2019 00:00:00201921/01/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 4-1907/01/2019 00:00:00201907/01/2019 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 2-1817/12/2018 00:00:00201817/12/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 1-1810/12/2018 00:00:00201810/12/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 219-1826/11/2018 00:00:00201826/11/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 218-1819/11/2018 00:00:00201819/11/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 217-1805/11/2018 00:00:00201805/11/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 216-1815/10/2018 00:00:00201815/10/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 215-1808/10/2018 00:00:00201808/10/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 214-1817/09/2018 00:00:00201817/09/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 212-1820/08/2018 00:00:00201820/08/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 211-1813/08/2018 00:00:00201813/08/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 208-1830/07/2018 00:00:00201830/07/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 208-1823/07/2018 00:00:00201823/07/2018 00:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים 207-1816/07/2018 00:00:00201816/07/2018 00:00:00

​​