​​​​חברה עירונית היא חברה שנמצאת בשליטתה של רשות מקומית. 
חברה עירונית מאפשרת לרשות המקומית לבצע חלק מתפקידיה באמצעות גוף עצמאי המוסמך להפעיל שיקולים עסקיים.

מידע ופירוט על החברות העירוניות בראשון לציון