הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הלשכה המשפטית

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הלשכה המשפטית מהווה את הבסיס לפעולת הרשות המקומית על פי דין. היא מנחה את פעולות העירייה בהתאם להוראות החוק, ומדריכה את הארגונים העירוניים כיצד למלא את חובותיהם על פי החוק, תוך ביצוע נכון של סמכויותיהם לתועלת הציבור אותו הם משרתים. עיון בחקיקת העזר העירונית > 

​​תחומי פעילות מרכזיים

כל פעילויות הלשכה המשפטית מתבצעות תוך יישום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות מנכ"ל משרד הפנים וגורמי רגולציה נוספים. להלן פירוט תחומי הפעילות המרכזיים:

 • ​מתן ייעוץ משפטי ליחידות העירייה, למועצת העירייה, לוועדותיה, לעובדיה ולנבחרי הציבור בעירייה, במסגרת מילוי תפקידיהם השונים בעירייה.
 • ליווי הליכי תכנון ורישוי.
 • ייצוג העירייה בבתי המשפט ובערכאות השונות.
 • שמירה על הסדר הציבורי באמצעות אכיפת מכלול החקיקה הכללית וחוקי העזר העירוניים.
 • ייעוץ והכנת מסמכים בתחום החוזים והמכרזים, מקרקעין, הפקעות, נזיקין, חקיקת עזר, בחירות, משפט מינהלי וחוקתי, ארנונה, מיסוי, היטלים ואגרות, רישוי עסקים, דיני עבודה, רווחה, חינוך ועוד. 
 • הנחייה והדרכת גורמי העירייה השונים בנוגע לשינויים במצב המשפטי לאור תיקוני חקיקה או פסיקה.
 • התנהלות מול גופי ממשלה וארגונים ציבוריים ופרטיים חיצוניים לעירייה.

​אישורי תושבות למש​​​​​​רד הפנים ולחו"ל

 1. יש להביא חוזה שכירות למחלקת הארנונה בעירייה (בניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה כניסה). 
 2. יש למלא ​בטופס את השמות של כל מי שעבורו יש צורך באישור תושבות. 
 3. יש להגיע ללשכה המשפטית של העירייה (רחוב הרצל 82, קומות 5 עד 7), עם המסמכים הבאים: 
  • ה​אישור ממחלקת הארנונה
  • תעודה מזהה/דרכון (אפשר צילום)​
 4. ניתן לפנות לכל אחד מעורכי הדין בלשכה. 
 5. במידה ונשארה פחות משנה לחוזה השכירות, ולא קיים כבר רישום בארנונה, ניתן לקבל אישור תושבות בלשכה המשפטית בכפוף לחתימה על תצהיר.
לתשומת לבכם: 
 • לא ניתן לקבל אישור תושבות לילדים, אשר לא יכ​​ולים להירשם בארנונה. האישור ניתן רק להורים. 
 • לא יינתן אישור תושבות למי שאינו מחזיק באישור ממחלקת הארנונה, כמפורט לעיל.​
 • קונסוליות בחו"ל מבקשות לעיתים אישור באנגלית כי תושב העיר חי. אין בסמכותה של הלשכה המשפטית להנפיק אישור מסוג זה (אישור כי אדם חי ניתן לקבל בקונסוליה הרלוונטית​). ניתן להנפיק אישור תושבות בשפה האנגלית.​​​​​​​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרtrue