הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תשלומים מקוונים לעיריית ראשון לציון

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאקישור לטופס לתשלום
ארנונה ומיםחשבון ארנונה תקופתיארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםחשבון ארנונה שנתיארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםאגרת שמירה ואבטחהארנונה ומיםארנונה ומים
ארנונה ומיםחשבון מיםארנונה ומיםארנונה ומים
דוחותדוח חניהדוחותדוחות
דוחותדוח חניה – התראה לפני נקיטת הליכיםדוחותדוחות
דוחותדוח חניה - ערעורדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוחדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוח - התראה לפני נקיטת הליכיםדוחותדוחות
דוחותדוח פיקוח - ערעורדוחותדוחות
מידע הנדסימידע תכנוני לחלקה, לא להיתר (לידיעה בלבד)מידע הנדסימידע הנדסי
מידע הנדסיתיק מידע להיתרמידע הנדסימידע הנדסי
מידע הנדסיאגרת מידע - אי חבות היטל השבחהמידע הנדסימידע הנדסי
חינוךתשלומי חינוךחינוךחינוך
חינוךתשלומי חינוך - התראהחינוךחינוך
חינוךביטוח תאונות אישיותחינוךחינוך
עסקיםאגרת שילוטעסקיםעסקים
עסקיםהיתר להצבת ריהוט ו/או מתקני תצוגהעסקיםעסקים
כלליצו עיקולכלליכללי
כלליהוראה לתשלום גזר דיןכלליכללי
סביבהאגרת כריתה/ העתקת עץסביבהסביבה
חופש המידעאגרה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידעחופש המידעחופש המידע
מכרזים ודרושיםרכישת מסמכי מכרזמכרזים ודרושיםמכרזים ודרושים

​​​​