הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מידע ונתונים סטטיסטיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מידע ונתונים סטטיסטיים​​​​​​​​​​​נתונים ומידע זמינים ודינמיים על העיר ראשון לציון. המידע, הכולל נתונים נבחרים וקבצים של השנתונים הסטטיסטיים, מציג בפניכם תסריט על המגמות וההתפתחויות על פני זמן, נתונים השוואתיים עם יישובים אחרים ונתונים עדכניים על הפעולות המת​רחשות בעיר.
הנתונים, שעובדו ונותחו במרכז מידע ומחקר, מבוססים על מקורות מוסמכים של העירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל ועוד.
תודתנו לכל המסייעים בקבלת הנתונים ובמיוחד לעמיתנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מידע ופרסומים סטטיסטיים​​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם פרסוםתיאורשנה
דוח תושבים רבעוני

תושבים ובתי אב לפי שכונה לסוף חודש דצמבר 2019

2019דוח תושבים רבעוני2019
ראשון במספרים

  מבחר של נתונים  על העיר בנושאים שונים

2017ראשון במספרים2017
רשימת רחובות העיר

רשימת רחובות העיר עם תמצית השם ומקור

2019רשימת רחובות העיר2019
חוברת רחובות העיר

מקור שם הרחוב 

2009חוברת רחובות העיר2009
סטודנטים הגרים בראשון לציון

סטודנטים מראשון לציון במוסדות אקדמיים בשנת הלימודים תשע"ח

2019סטודנטים הגרים בראשון לציון2019


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue