​​​מידע ונתונים סטטיסטיים​​​​​​​​​​​נתונים ומידע זמינים ודינמיים על העיר ראשון לציון. המידע, הכולל נתונים נבחרים וקבצים של השנתונים הסטטיסטיים, מציג בפניכם תסריט על המגמות וההתפתחויות על פני זמן, נתונים השוואתיים עם יישובים אחרים ונתונים עדכניים על הפעולות המת​רחשות בעיר.
הנתונים, שעובדו ונותחו במרכז מידע ומחקר, מבוססים על מקורות מוסמכים של העירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל ועוד.
תודתנו לכל המסייעים בקבלת הנתונים ובמיוחד לעמיתנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מידע ופרסומים סטטיסטיים​​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קישור למסמךכותרתשנה
דוח תושבים רבעוניתושבים ובתי אב לפי שכונה לסוף יוני 2018201820182018
ראשון במספריםמבחר נתונים עדכניים על ראשון לציון201720172017
רשימת רחובות רשימת רחובות עם שכונה ומקור השם201720172017
תוצאות הבחירות העירוניות 2013נתונים-לוחות וגרפים של תוצאות הבחירות לראשות ומועצת העיר 2013201320132013


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרfalse