הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז מס' 3/2020 להשכרת נכס עירוני בראשון לציון ברחוב חיל הים 10, גוש 5037, חלקה 21, 472 מ"ר (כ-160 מ"ר שטח בנוי)

 מכרזים

מספר מכרז 3.20
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח

תיאור המכרז

​​​​​​​​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 472 מ"ר (כ-160 מ"ר שטח בנוי), המצוי ברחוב חיל הים, מספר הבית 10, ראשון לציון, בגוש 5037, חלקה 21.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 3/2020" בלבד, עד ליום ב' ה7.6.21 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך

ראש העירייה ​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 3.2.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 16.3.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 30.3.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 27.4.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 25.5.20​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך​ 6.7.20​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך 24.8.20​


הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (לא חתום) לתאריך 21.12.20​​

הודעת עדכון לתנאי המכרז (חתום)​

הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (חתום) לתאריך 25.1.21​​​

הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (לא חתום) לתאריך 25.1.21​​​​

הודעת עדכון לתנאי המכרז, שינוי מועד הגשה 15.2 לרבות ביחס לתוקף הערבות הבנקאית (חתום)

הודעת עדכון לתנאי המכרז, שינוי מועד הגשה 15.2 לרבות ביחס לתוקף הערבות הבנקאית (לא חתום)​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך ​22.3.21 (חתום)

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך ​22.3.21 (לא חתום)​

מענה על שאלות הבהרה (חתום)​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך26.4.21 (לא חתום)​​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך 26.4.21 (חתום)​​
קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 07/06/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 08/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

3.20

עלות המכרז

​300 ש"ח

תאריך פרסום

08.01.2020

מועד אחרון להגשה

07.06.2021 12:00

​​​​​​​​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח רשום של 472 מ"ר (כ-160 מ"ר שטח בנוי), המצוי ברחוב חיל הים, מספר הבית 10, ראשון לציון, בגוש 5037, חלקה 21.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 3/2020" בלבד, עד ליום ב' ה7.6.21 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9547241  או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך

ראש העירייה ​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 3.2.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 16.3.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 30.3.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 27.4.20​

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לתאריך 25.5.20​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך​ 6.7.20​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך 24.8.20​


הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (לא חתום) לתאריך 21.12.20​​

הודעת עדכון לתנאי המכרז (חתום)​

הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (חתום) לתאריך 25.1.21​​​

הוד​עה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז (לא חתום) לתאריך 25.1.21​​​​

הודעת עדכון לתנאי המכרז, שינוי מועד הגשה 15.2 לרבות ביחס לתוקף הערבות הבנקאית (חתום)

הודעת עדכון לתנאי המכרז, שינוי מועד הגשה 15.2 לרבות ביחס לתוקף הערבות הבנקאית (לא חתום)​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך ​22.3.21 (חתום)

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך ​22.3.21 (לא חתום)​

מענה על שאלות הבהרה (חתום)​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך26.4.21 (לא חתום)​​

הודעה בדבר דחיית תאריך הגשת המכרז לתאריך 26.4.21 (חתום)​​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר