הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא: פנייה פומבית לבחירת מפעיל למפעל התנדבותי להזנה בכריכים לתלמידים נזקקים בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 2.19
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להפעלת מפעל התנדבותי להזנה בכריכים לתלמידים נזקקים בבתי ספר בעיר ראשון לציון.

הפנייה מיועדת לגופים, שהינם יחידים או תאגידים, אשר עומדים בתנאים המפורטים בנוסח הפנייה המלא, המופיע באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.rishonlezion.muni.il.
לפרטים נוספים יש לפנות אל רכזת ועדת מכרזים, הגב' אפרת גד (פדידה), בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני- efratba@rishonlezion.muni.il.

את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית אל רכזת ועדת מכרזים אפרת גד (פדידה), לשכת מנכ"ל בבניין העירייה ראשון לציון עד ליום שני, 11/3/19 בשעה 12:00.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת (פדידה) גד, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני EfratBa@rishonlezion.muni.il

 רז קינסטליך
ראש העירייה

נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה 5.3.19

תשובות לשאלות הבהרה 10.3.19

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 11/03/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 25/02/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

2.19

תאריך פרסום

25.02.2019

מועד אחרון להגשה

11.03.2019 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להפעלת מפעל התנדבותי להזנה בכריכים לתלמידים נזקקים בבתי ספר בעיר ראשון לציון.

הפנייה מיועדת לגופים, שהינם יחידים או תאגידים, אשר עומדים בתנאים המפורטים בנוסח הפנייה המלא, המופיע באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.rishonlezion.muni.il.
לפרטים נוספים יש לפנות אל רכזת ועדת מכרזים, הגב' אפרת גד (פדידה), בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני- efratba@rishonlezion.muni.il.

את המידע המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית אל רכזת ועדת מכרזים אפרת גד (פדידה), לשכת מנכ"ל בבניין העירייה ראשון לציון עד ליום שני, 11/3/19 בשעה 12:00.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת (פדידה) גד, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני EfratBa@rishonlezion.muni.il

 רז קינסטליך
ראש העירייה

נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה 5.3.19

תשובות לשאלות הבהרה 10.3.19

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר