הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא 1/2020- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת EQI - אחזקת מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון מבקשת שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת התרעה בפני רעידות אדמה מסוג: EQ – I81  ב-32 בתי ספר בעיר ראשון לציון 

1. הספק יעמוד בתנאים הבאים:

 • לספק ניסיון של 3 שנים באספקת שירותי גילוי רעידת אדמה מקומיים והתרעה מיידית באמצעות מערכת גילוי והתרעה מקומית לרעידת אדמה.
 • המערכת המקומית של הספק כוללת גלאים אשר אושרו ע"י יו"ר ועדת ההיגוי לרעידות אדמה או מי מטעמו

2. השירותים שיסופקו על ידי הספק הם כדלקמן:

 • בקרה ובדיקה עיתית שוטפת לתקינות המערכת באמצעות מרכז שירות אליו מחוברת המערכת ע"י רשת האינטרנט באתר
 • מוקד לתמיכה טלפונית 24/7 וטיפול טכנאי במקרה של תקלה המצריכה זאת
 • החלפת רכיבים שסיימו את אורח חייהם או התקלקלו, בהתאם להוראות יצרן
 • תיקון חומרה בהתאם להוראות יצרן
 • תיקון/עדכון תוכנות הפעלה
 • שדרוגים
 • התאמה לשו"ב דיווח למוקד כשירות. 
 • אחזקה מונעת אחת לשנה, לרבות כיול הגלאי וידוא תקינות מכלולי המערכת
 • על הספק להחזיק מלאי חלקי חילוף של כל חלקי המערכת,  וזאת כדי לאפשר קיומה במשך 10 שנים ממועד אספקתה

3. משך ההתקשרות הינה לשנה + 2 אופציות.  

4. עיריית ראשון לציון מבקשת להתקשר עם חברת EQI  - אחזקת מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה בכ - 32 בתי ספר בראשון לציון.

5. בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי חברת EQI הוא הגוף היחיד והבלעדי בארץ אשר רשאי לטפל במערכת מתוצרתו ואשר רק בידו הידע הנדרש והיכולת לערוך תיקונים ושינויים הכוללים חומרה ותוכנה במערכותיו. 
 
6. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק חברת EQI לצורך אחזקת מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה ב-32 בתי ספר בעיר בראשון לציון כספק יחיד.

7. אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון באחזקת מערכות להתרעה מפני רעידות אדמה  מסוג: EQ – I81 אשר כוללת את כל התכונות לעיל, מתבקש להגיש התנגדותו במסירה ידנית לגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בלשכת מנכ"ל בעיריית ראשון לציון, עד ליום 27/1/2020, בשעה 12:00.

8. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלטקרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך
ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/01/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 09/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

09.01.2020

מועד אחרון להגשה

27.01.2020 12:00

​עיריית ראשון לציון מבקשת שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת התרעה בפני רעידות אדמה מסוג: EQ – I81  ב-32 בתי ספר בעיר ראשון לציון 

1. הספק יעמוד בתנאים הבאים:

 • לספק ניסיון של 3 שנים באספקת שירותי גילוי רעידת אדמה מקומיים והתרעה מיידית באמצעות מערכת גילוי והתרעה מקומית לרעידת אדמה.
 • המערכת המקומית של הספק כוללת גלאים אשר אושרו ע"י יו"ר ועדת ההיגוי לרעידות אדמה או מי מטעמו

2. השירותים שיסופקו על ידי הספק הם כדלקמן:

 • בקרה ובדיקה עיתית שוטפת לתקינות המערכת באמצעות מרכז שירות אליו מחוברת המערכת ע"י רשת האינטרנט באתר
 • מוקד לתמיכה טלפונית 24/7 וטיפול טכנאי במקרה של תקלה המצריכה זאת
 • החלפת רכיבים שסיימו את אורח חייהם או התקלקלו, בהתאם להוראות יצרן
 • תיקון חומרה בהתאם להוראות יצרן
 • תיקון/עדכון תוכנות הפעלה
 • שדרוגים
 • התאמה לשו"ב דיווח למוקד כשירות. 
 • אחזקה מונעת אחת לשנה, לרבות כיול הגלאי וידוא תקינות מכלולי המערכת
 • על הספק להחזיק מלאי חלקי חילוף של כל חלקי המערכת,  וזאת כדי לאפשר קיומה במשך 10 שנים ממועד אספקתה

3. משך ההתקשרות הינה לשנה + 2 אופציות.  

4. עיריית ראשון לציון מבקשת להתקשר עם חברת EQI  - אחזקת מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה בכ - 32 בתי ספר בראשון לציון.

5. בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי חברת EQI הוא הגוף היחיד והבלעדי בארץ אשר רשאי לטפל במערכת מתוצרתו ואשר רק בידו הידע הנדרש והיכולת לערוך תיקונים ושינויים הכוללים חומרה ותוכנה במערכותיו. 
 
6. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק חברת EQI לצורך אחזקת מערכת להתרעה מפני רעידות אדמה ב-32 בתי ספר בעיר בראשון לציון כספק יחיד.

7. אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון באחזקת מערכות להתרעה מפני רעידות אדמה  מסוג: EQ – I81 אשר כוללת את כל התכונות לעיל, מתבקש להגיש התנגדותו במסירה ידנית לגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בלשכת מנכ"ל בעיריית ראשון לציון, עד ליום 27/1/2020, בשעה 12:00.

8. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלטקרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך
ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר