הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא 4/2020- הודעה על כוונה להתקשר עם אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ לצורך מתן שירותי תפעול ואחזקה של מערכות השקיה ממוחשבות

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
 1. בראשון לציון מותקנים 1,538 ראשים של מערכות השקיה ממוחשבות, הכוללות בין היתר מחשבי בקרת השקיה (להלן: "המערכות"). 464 מתוך כלל המערכות המותקנות סופקו לעירייה על ידי אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ (להלן: "אגם בקרה"). 

 2. העירייה מעוניינת להתקשר עם ספק לצורך מתן שירותי תפעול ואחזקה של מערכות ההשקיה הממוחשבות בעיר שהינן מתוצרת חברת אגם בקרה. 

 3. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה, כי הגורם היחידי בארץ בעל מסוגלות לספק שירותי תפעול ואחזקה למערכות האמורות על כלל מרכיביהן הוא אגם בקרה. בהתאם לכך, העירייה מעוניינת להתקשר עם אגם בקרה לצורך מתן השירותים המפורטים בהודעה זו, וזאת בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.

 4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר בעל יכולת לספק שירותי תפעול ואחזקה למערכות השקיה ממוחשבות מתוצרת אגם בקרה על כלל מרכיביהן, רשאי לפנות לעירייה בכתב, בהתאם להוראות הודעה זו. המידע שיתקבל עשוי לשמש את העירייה בגיבוש מדיניותה ביחס להתקשרויותיה הקיימות והעתידיות בתחום הפעילות האמור, ובכלל זה בחינת קיומם של ספקים נוספים שמסוגלים לספק את צרכי העירייה.

 5. גורמים המעוניינים להציג את המידע שברשותם כאמור לעיל, רשאים לעשות כן בכתב, במעטפה סגורה, במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל העירייה, לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, עד ליום שני, 27/4/2020, בשעה 12:00, ולהודיע כי קיים ספק אחר כאמור, בצירוף פרטיו המלאים של הפונה ופרטיו המלאים של הספק הרלוונטי.

 6. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל גב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו efratba@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/04/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 26/03/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

26.03.2020

מועד אחרון להגשה

27.04.2020 12:00
 1. בראשון לציון מותקנים 1,538 ראשים של מערכות השקיה ממוחשבות, הכוללות בין היתר מחשבי בקרת השקיה (להלן: "המערכות"). 464 מתוך כלל המערכות המותקנות סופקו לעירייה על ידי אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ (להלן: "אגם בקרה"). 

 2. העירייה מעוניינת להתקשר עם ספק לצורך מתן שירותי תפעול ואחזקה של מערכות ההשקיה הממוחשבות בעיר שהינן מתוצרת חברת אגם בקרה. 

 3. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה, כי הגורם היחידי בארץ בעל מסוגלות לספק שירותי תפעול ואחזקה למערכות האמורות על כלל מרכיביהן הוא אגם בקרה. בהתאם לכך, העירייה מעוניינת להתקשר עם אגם בקרה לצורך מתן השירותים המפורטים בהודעה זו, וזאת בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.

 4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר בעל יכולת לספק שירותי תפעול ואחזקה למערכות השקיה ממוחשבות מתוצרת אגם בקרה על כלל מרכיביהן, רשאי לפנות לעירייה בכתב, בהתאם להוראות הודעה זו. המידע שיתקבל עשוי לשמש את העירייה בגיבוש מדיניותה ביחס להתקשרויותיה הקיימות והעתידיות בתחום הפעילות האמור, ובכלל זה בחינת קיומם של ספקים נוספים שמסוגלים לספק את צרכי העירייה.

 5. גורמים המעוניינים להציג את המידע שברשותם כאמור לעיל, רשאים לעשות כן בכתב, במעטפה סגורה, במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל העירייה, לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, עד ליום שני, 27/4/2020, בשעה 12:00, ולהודיע כי קיים ספק אחר כאמור, בצירוף פרטיו המלאים של הפונה ופרטיו המלאים של הספק הרלוונטי.

 6. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל גב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו efratba@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר