הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 10.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - שטח של 10 מ"ר יחידה מסחרית בקומת הקרקע + שטח של 16 מ"ר יחידת אחסנה בקומת פרטר תחתונה - המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343) בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) - בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 10/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-25/3/19 בשעה 12:00 בצהרים. 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
  
רז קינסטליך, ראש העירייה 

הודעה בדבר סיור נוסף
 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 25/03/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 06/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

10.19

עלות המכרז

​300 ש"ח

תאריך פרסום

06.03.2019

מועד אחרון להגשה

25.03.2019 12:00

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - שטח של 10 מ"ר יחידה מסחרית בקומת הקרקע + שטח של 16 מ"ר יחידת אחסנה בקומת פרטר תחתונה - המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343) בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) - בימים ובשעות העבודה הרגילות.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 10/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-25/3/19 בשעה 12:00 בצהרים. 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il
  
רז קינסטליך, ראש העירייה 

הודעה בדבר סיור נוסף
 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר