הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה על קידום תבע וזכויות בנייה למכירה - חב' לייזום ראשון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

יזום ראשון - החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה יזמית כלכלית בבעלות מלאה של עיריית ראשון לציון הפועלת בין השאר בתחום ההתחדשות העירונית ופיתוח אזורי תעסוקה.

עדכון בדבר קיומן של זכויות בנייה לרכישה בעיר ראשון לציון

לחברה זכויות בנייה הניתנות להעברה/ ניוד במסגרת הליכים שונים, לאור זאת פונה החברה לכל המעוניין ברכישת זכויות בנייה נוספות עבור פרויקטים המתוכננים ברחבי העיר ראשון לציון לפנות לקבלת פרטים על האופציות השונות ואופן מימושן אל מר גבי ארד מנהל אגף התחדשות עירונית באמצעות מייל Gabi@rishonlezion.muni.il או באמצעות הטלפון 03-9547856.
דיני המכרזים אינם חלים על פרסום זה.
למען הסר ספק, זכויות הבנייה יועברו במסגרת הליכים שונים ויימכרו על פי הוראות הדין החל על תאגיד עירוני או דיני הרשויות.

קידום תכניות בניין עיר (תב"ע) בעיר ראשון לציון.

החברה מציעה לכל המעוניין (בעלי זכויות בקרקעות, יזמים וקבלנים) בקידום תכנית בניין עיר (תב"ע) ברחבי העיר כולל באזורי התעסוקה, לפנות אליה לקבלת פרטים על אפשרויות שת"פ במטרה לעודד פיתוח והתחדשות עירונית בעיר ראשון לציון.
ניתן לפנות אל מר גבי ארד מנהל אגף התחדשות עירונית באמצעות מייל Gabi@rishonlezion.muni.il

או באמצעות הטלפון 03-9547856.
דיני המכרזים אינם חלים על פרסום זה. 
   
בכבוד רב,
זוהר אחיאל, מנכ"ל 
 
 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 31/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור חברת ייזום ראשון
תאריך פרסום 06/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 82
סוג פרסום הודעה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

תאריך פרסום

06.03.2019

מועד אחרון להגשה

31.12.2019 12:00

יזום ראשון - החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה יזמית כלכלית בבעלות מלאה של עיריית ראשון לציון הפועלת בין השאר בתחום ההתחדשות העירונית ופיתוח אזורי תעסוקה.

עדכון בדבר קיומן של זכויות בנייה לרכישה בעיר ראשון לציון

לחברה זכויות בנייה הניתנות להעברה/ ניוד במסגרת הליכים שונים, לאור זאת פונה החברה לכל המעוניין ברכישת זכויות בנייה נוספות עבור פרויקטים המתוכננים ברחבי העיר ראשון לציון לפנות לקבלת פרטים על האופציות השונות ואופן מימושן אל מר גבי ארד מנהל אגף התחדשות עירונית באמצעות מייל Gabi@rishonlezion.muni.il או באמצעות הטלפון 03-9547856.
דיני המכרזים אינם חלים על פרסום זה.
למען הסר ספק, זכויות הבנייה יועברו במסגרת הליכים שונים ויימכרו על פי הוראות הדין החל על תאגיד עירוני או דיני הרשויות.

קידום תכניות בניין עיר (תב"ע) בעיר ראשון לציון.

החברה מציעה לכל המעוניין (בעלי זכויות בקרקעות, יזמים וקבלנים) בקידום תכנית בניין עיר (תב"ע) ברחבי העיר כולל באזורי התעסוקה, לפנות אליה לקבלת פרטים על אפשרויות שת"פ במטרה לעודד פיתוח והתחדשות עירונית בעיר ראשון לציון.
ניתן לפנות אל מר גבי ארד מנהל אגף התחדשות עירונית באמצעות מייל Gabi@rishonlezion.muni.il

או באמצעות הטלפון 03-9547856.
דיני המכרזים אינם חלים על פרסום זה. 
   
בכבוד רב,
זוהר אחיאל, מנכ"ל 
 
 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר