הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה מס' 1.4/2020 לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ כלכלי למנהל הכספים. 

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 1.4/2020 להיכלל במאגר יועצים בתחום ייעוץ כלכלי במנהל הכספים", במסירה ידנית בלבד לידי גב' סיגל פרץ במשרדי העירייה בקומה 5 במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, וזאת עד ליום 5.8.20 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו יש לפנות לגב' סיגל פרץ, באמצעות דואר אלקטרוני: cigalp@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

ראש העירייה


​הסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ​

מענה על שאלות הבהרה​ (1)

מענה על שאלות הבהרה (2)​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 05/08/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 21/07/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

21.07.2020

מועד אחרון להגשה

05.08.2020 12:00

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ כלכלי למנהל הכספים. 

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 1.4/2020 להיכלל במאגר יועצים בתחום ייעוץ כלכלי במנהל הכספים", במסירה ידנית בלבד לידי גב' סיגל פרץ במשרדי העירייה בקומה 5 במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, וזאת עד ליום 5.8.20 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו יש לפנות לגב' סיגל פרץ, באמצעות דואר אלקטרוני: cigalp@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

ראש העירייה


​הסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ​

מענה על שאלות הבהרה​ (1)

מענה על שאלות הבהרה (2)​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר