הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המיועד לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות ברחוב קפלינסקי 4 ו-6, ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 13.19
עלות מסמכי המכרז

300​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח - כולל - של 314.45 מ"ר, המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6, ראשון לציון, בגוש 3926 חלקה/חלקות 716 ו-715 (בהתאמה), תת-חלקה 1 בראשון לציון.

הנכס מיועד לשימוש כ"מעון/מעונות יום לפעוטות". המשתתף הזוכה יפעיל את המעון בהתאם לכלל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין זה והתנאים המפורטים בהסכם שייחתם בינו לבין העירייה (על נספחיו).

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

סיור בנכס יתקיים בתאריך 7/4/19 שעה 10:00 מקום מפגש ברח' קפלינסקי 4 ראשון לציון.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 13/19   בלבד, עד ליום ב' ה-15/4/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                                               רז קינסטליך, ראש העירייה
תשובות לשאלות מכרז 13.19.pdf
דחיית מכרז 13.19 ל 29.4.19.pdf

 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 15/04/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 27/03/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

13.19

עלות המכרז

300​

תאריך פרסום

27.03.2019

מועד אחרון להגשה

15.04.2019 12:00

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח - כולל - של 314.45 מ"ר, המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6, ראשון לציון, בגוש 3926 חלקה/חלקות 716 ו-715 (בהתאמה), תת-חלקה 1 בראשון לציון.

הנכס מיועד לשימוש כ"מעון/מעונות יום לפעוטות". המשתתף הזוכה יפעיל את המעון בהתאם לכלל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין זה והתנאים המפורטים בהסכם שייחתם בינו לבין העירייה (על נספחיו).

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת גד בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

סיור בנכס יתקיים בתאריך 7/4/19 שעה 10:00 מקום מפגש ברח' קפלינסקי 4 ראשון לציון.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 13/19   בלבד, עד ליום ב' ה-15/4/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                                               רז קינסטליך, ראש העירייה
תשובות לשאלות מכרז 13.19.pdf
דחיית מכרז 13.19 ל 29.4.19.pdf

 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר