הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא 11/2020-הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם חברת עודכנית כספק יחיד לקבלת שרותי מערכת לניהול הלשכה המשפטית וביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכת שבאחריותה

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

להלן פירוט המערכת - דרישות ויכולות טכניות

א. מודול לשכה משפטית – עו"דכנית פלטינום:

 1. ניהול כרטיסי לקוחות לרבות פרטי לקוחות ואלפון
 2. ניהול תיקים כלליים ומשפטיים בעלי סיווגים שונים, סימון קלסרים ויצירת קבוצות עבודה
 3. ניהול יומן פגישות הופעות ודיונים
 4. ניהול משימות ותזכורות
 5. מערכת שליחת הודעות פנימית
 6. תחשיבים שונים (חישובי ריבית משפטית, ריבית בנקאית ועוד)
 7. ספרייה משפטית
 8. דוחות ניהול משרד
 9. מודול ניהול המסמכים המאפשר יצירה ותיוק של מסמכי WORD, EXCEL POWER POINT סריקת מסמכים,  שמירת פקסים, שמירת מיילים, תמונות, קטעי וידאו ושמע או כל קובץ אחר לתוך התיק במערכת, יצירת שבלונות קבועות ושילוב פרטי המידע מהתיק והלקוח, יצירת גרסאות לאותו מסמך והצגתן של גרסאות קודמות, איתור מסמכים מהיר גם מתוך אלפי רשומות ע"פ שדות מפתח (כגון שם מסמך, תאריך יצירה, קטגוריה, שם המחבר ועוד).
 10. מודול הכנת בקשות לנט המשפט / בית המשפט. הכנת בקשות בהתאם לתקנות בית המשפט בפורמט PDF או SGN כולל חתימה אלקטרונית ותיוקן בתיק.
 11. יכולת חיפוש טקסטואלי - ממשק המאפשר לחפש מסמכים ע"פ מילים בתוכן המסמכים המתויקים בתוכנת עו"דכנית פלטינום.
 12.  יכולת סנכרון אוטומטי ל-Outlook. הממשק המאפשר סנכרון של נתוני היומן המשימות והתזכורות )ללא אלפון) בין תוכנת עו"דכנית פלטינום לבין תוכנת ה Outlookהמותקנת במחשב.
 13. יכולת מידור משתמשים מגוונת.
 14. מודול תקשורת כלים שלובים - מאפשר העברה דו כיוונית של קבצי מידע בין המזמין לרשות האכיפה, קליטת הקבצים המתקבלים והצגתם בתוכנת עו"דכנית פלטינום, הכנת קבצי בקשות שיועברו אל רשות האכיפה, הפקת דוחות על הנתונים שהתקבלו.
 15. מודול ניהול תיקי הוצל"פ - מאפשר רישום כל פרטי התיק, ניהול תיקי חייבים, רישום הפעולות, שיערוך החובות, הפקת טפסים, חיתוכים, דוחות וכו'.

​ב. מודול לשכות עורכי דין חיצוניות – עו"דכנית פוקוס:

 1. תוכנת צפייה ובקרה של תיקי גביה המאפשרת לעיריית ראשון לציון לצפות בנתוני תיקי גבייה, המנוהלים ע"י משרדי עורכי דין חיצוניים.
 2. מודול הבסיס כולל נתוני היסוד של התיקים המנוהלים ע"י עורכי הדין: שם התיק, מס התיק במשרד, עו"ד מטפל, סכום חוב משוערך של התיק, מס' התיק בבימ"ש או בהוצל"פ, סטאטוס, פרטי החייבים בתיק, קרנות התיק, הפעולות שבוצעו ע"י עורך הדין, נכסי החייב, הערות כרונולוגיות ,נספח  בתיק ויומן בימ"ש.
 3. מודול מסמכים - צפייה במסמכים המנוהלים על ידי עורכי הדין בתיקים השונים.
 4. מודול כלים שלובים - הצגת נתוני תקשורת הוצל"פ (כלים שלובים) של עורכי הדין במערכת פוקוס.
 5. מודול כספים - נתוני הנהלת חשבונות כפי שנרשמו במערכת הפיננסית של תוכנת הניהול במשרד עורכי הדין: חשבונות עסקה הכוללים פירוט החיובים, חשבוניות, קבלות, פקדונות.
 6. העברת קבצי דיווח מתוכנת העו"דכנית במשרדי עו"ד אל תוכנת פוקוס המותקנת בעיריית ראשון לציון באמצעות מערכת . MetroFile השירות כולל ניטור העברת הקבצים וקבלת התראות מגוונות.
 7. מודול ניהול תיקים - מאפשר קליטה ממוחשבת של תיקים לתוכנת פוקוס, הקצאתם לעורכי הדין המטפלים ושידורם בצורה ממוכנת למשרדים. השימוש במודול הניהול מקצר את מהלך הגביה של החובות, מונע טעויות הקלדה ומאפשר בקרה על הטיפול בתיקים שהועברו אל עורך הדין.  לנתוני התיקים ניתן גם לצרף מסמכים אשר אמורים לשמש את עורך הדין במהלך הטיפול המשפטי בתיק.

העירייה שומרת על זכותה לדרוש מהספק ביצוע פיתוחים והתאמות כפי שידרשו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת שיקבע על ידי נציג העירייה.

​כללי:

 • משך ההתקשרות למערכות הנדרשות 36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה).  
 • בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק "עודכנית" כספק יחיד.
 • כל הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון למתן שירותי תחזוקת ופיתוח למערכת "עודכנית" ואשר כוללים את התכונות לעיל, מתבקש להגיש הצעתו במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל העירייה לידי הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בלשכת מנכ"ל בעיריית ראשון לציון, עד ליום שני, 12/10/2020 , בשעה 12:00.
 • לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון  03-9547241 או בדואר אלקטרוני- EfratBa@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

 ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 12/10/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור תקשוב עירוני
תאריך פרסום 10/09/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 5
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

10.09.2020

מועד אחרון להגשה

12.10.2020 12:00

להלן פירוט המערכת - דרישות ויכולות טכניות

א. מודול לשכה משפטית – עו"דכנית פלטינום:

 1. ניהול כרטיסי לקוחות לרבות פרטי לקוחות ואלפון
 2. ניהול תיקים כלליים ומשפטיים בעלי סיווגים שונים, סימון קלסרים ויצירת קבוצות עבודה
 3. ניהול יומן פגישות הופעות ודיונים
 4. ניהול משימות ותזכורות
 5. מערכת שליחת הודעות פנימית
 6. תחשיבים שונים (חישובי ריבית משפטית, ריבית בנקאית ועוד)
 7. ספרייה משפטית
 8. דוחות ניהול משרד
 9. מודול ניהול המסמכים המאפשר יצירה ותיוק של מסמכי WORD, EXCEL POWER POINT סריקת מסמכים,  שמירת פקסים, שמירת מיילים, תמונות, קטעי וידאו ושמע או כל קובץ אחר לתוך התיק במערכת, יצירת שבלונות קבועות ושילוב פרטי המידע מהתיק והלקוח, יצירת גרסאות לאותו מסמך והצגתן של גרסאות קודמות, איתור מסמכים מהיר גם מתוך אלפי רשומות ע"פ שדות מפתח (כגון שם מסמך, תאריך יצירה, קטגוריה, שם המחבר ועוד).
 10. מודול הכנת בקשות לנט המשפט / בית המשפט. הכנת בקשות בהתאם לתקנות בית המשפט בפורמט PDF או SGN כולל חתימה אלקטרונית ותיוקן בתיק.
 11. יכולת חיפוש טקסטואלי - ממשק המאפשר לחפש מסמכים ע"פ מילים בתוכן המסמכים המתויקים בתוכנת עו"דכנית פלטינום.
 12.  יכולת סנכרון אוטומטי ל-Outlook. הממשק המאפשר סנכרון של נתוני היומן המשימות והתזכורות )ללא אלפון) בין תוכנת עו"דכנית פלטינום לבין תוכנת ה Outlookהמותקנת במחשב.
 13. יכולת מידור משתמשים מגוונת.
 14. מודול תקשורת כלים שלובים - מאפשר העברה דו כיוונית של קבצי מידע בין המזמין לרשות האכיפה, קליטת הקבצים המתקבלים והצגתם בתוכנת עו"דכנית פלטינום, הכנת קבצי בקשות שיועברו אל רשות האכיפה, הפקת דוחות על הנתונים שהתקבלו.
 15. מודול ניהול תיקי הוצל"פ - מאפשר רישום כל פרטי התיק, ניהול תיקי חייבים, רישום הפעולות, שיערוך החובות, הפקת טפסים, חיתוכים, דוחות וכו'.

​ב. מודול לשכות עורכי דין חיצוניות – עו"דכנית פוקוס:

 1. תוכנת צפייה ובקרה של תיקי גביה המאפשרת לעיריית ראשון לציון לצפות בנתוני תיקי גבייה, המנוהלים ע"י משרדי עורכי דין חיצוניים.
 2. מודול הבסיס כולל נתוני היסוד של התיקים המנוהלים ע"י עורכי הדין: שם התיק, מס התיק במשרד, עו"ד מטפל, סכום חוב משוערך של התיק, מס' התיק בבימ"ש או בהוצל"פ, סטאטוס, פרטי החייבים בתיק, קרנות התיק, הפעולות שבוצעו ע"י עורך הדין, נכסי החייב, הערות כרונולוגיות ,נספח  בתיק ויומן בימ"ש.
 3. מודול מסמכים - צפייה במסמכים המנוהלים על ידי עורכי הדין בתיקים השונים.
 4. מודול כלים שלובים - הצגת נתוני תקשורת הוצל"פ (כלים שלובים) של עורכי הדין במערכת פוקוס.
 5. מודול כספים - נתוני הנהלת חשבונות כפי שנרשמו במערכת הפיננסית של תוכנת הניהול במשרד עורכי הדין: חשבונות עסקה הכוללים פירוט החיובים, חשבוניות, קבלות, פקדונות.
 6. העברת קבצי דיווח מתוכנת העו"דכנית במשרדי עו"ד אל תוכנת פוקוס המותקנת בעיריית ראשון לציון באמצעות מערכת . MetroFile השירות כולל ניטור העברת הקבצים וקבלת התראות מגוונות.
 7. מודול ניהול תיקים - מאפשר קליטה ממוחשבת של תיקים לתוכנת פוקוס, הקצאתם לעורכי הדין המטפלים ושידורם בצורה ממוכנת למשרדים. השימוש במודול הניהול מקצר את מהלך הגביה של החובות, מונע טעויות הקלדה ומאפשר בקרה על הטיפול בתיקים שהועברו אל עורך הדין.  לנתוני התיקים ניתן גם לצרף מסמכים אשר אמורים לשמש את עורך הדין במהלך הטיפול המשפטי בתיק.

העירייה שומרת על זכותה לדרוש מהספק ביצוע פיתוחים והתאמות כפי שידרשו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת שיקבע על ידי נציג העירייה.

​כללי:

 • משך ההתקשרות למערכות הנדרשות 36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה).  
 • בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק "עודכנית" כספק יחיד.
 • כל הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון למתן שירותי תחזוקת ופיתוח למערכת "עודכנית" ואשר כוללים את התכונות לעיל, מתבקש להגיש הצעתו במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל העירייה לידי הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בלשכת מנכ"ל בעיריית ראשון לציון, עד ליום שני, 12/10/2020 , בשעה 12:00.
 • לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון  03-9547241 או בדואר אלקטרוני- EfratBa@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך

 ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר