הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 10/2020 לביצוע עבודות קבלניות שיפוץ חזיתות קניון מגדלי העיר ראשון לציון - פאושלי, ייזום ראשון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז

​2,000 ש"ח

תיאור המכרז

​​​ייזום ראשון החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ חזיתות קניון מגדלי העיר רח' מורדי הגטאות 40 בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר תמיר ממרוד במשרדי החברה ברחוב האלוף דוד 2, ראשון לציון, תמורת 2,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים., לבירורים ותיאום 9547887-03 או TamirMm@rishonlezion.muni.il ,ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט העירוני מכרזים מחיצת תחת www.yizumrishon.com החברה ובאתר www.rishonlezion.muni.il.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה, רחוב האלוף דוד 2, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2020/10" בלבד, עד ליום ה' ה- 19.11.20 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

סיור קבלנים ומפגש הבהרות יתקיים ביום שלישי ה 2.11.20 בשעה 13:00 באתר המיועד לעבודות רח' מורדי הגטאות 40, ראשל"צ נוכחות חובה.

בכבוד רב

זוהר אחיאל, מנכ"ל

כתב כמויות למכרז

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 19/11/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור חברת ייזום ראשון
תאריך פרסום 18/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 82
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

עלות המכרז

​2,000 ש"ח

תאריך פרסום

18.10.2020

מועד אחרון להגשה

19.11.2020 12:00

​​​ייזום ראשון החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ חזיתות קניון מגדלי העיר רח' מורדי הגטאות 40 בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר תמיר ממרוד במשרדי החברה ברחוב האלוף דוד 2, ראשון לציון, תמורת 2,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים., לבירורים ותיאום 9547887-03 או TamirMm@rishonlezion.muni.il ,ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט העירוני מכרזים מחיצת תחת www.yizumrishon.com החברה ובאתר www.rishonlezion.muni.il.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה, רחוב האלוף דוד 2, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2020/10" בלבד, עד ליום ה' ה- 19.11.20 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

סיור קבלנים ומפגש הבהרות יתקיים ביום שלישי ה 2.11.20 בשעה 13:00 באתר המיועד לעבודות רח' מורדי הגטאות 40, ראשל"צ נוכחות חובה.

בכבוד רב

זוהר אחיאל, מנכ"ל

כתב כמויות למכרז

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר