הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

הזמנה מס' 6.4/2019  לקבלת הצעות להרחבת מאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים  של עיריית ראשון לציון

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/

 
הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 6.4/2019 להרחבת מאגר יועצים בתחום ייעוץ לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום 30.4.2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
מועד ההגשה הוארך עד ל-12.5.2019 בשעה 12:00
לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדוא אלקטרוני:  OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 12/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מכרזים-מאגר יועצים
תאריך פרסום 02/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 105
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

02.04.2019

מועד אחרון להגשה

12.05.2019 12:00

הזמנה מס' 6.4/2019  לקבלת הצעות להרחבת מאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים  של עיריית ראשון לציון

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/

 
הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 6.4/2019 להרחבת מאגר יועצים בתחום ייעוץ לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום 30.4.2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
מועד ההגשה הוארך עד ל-12.5.2019 בשעה 12:00
לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדוא אלקטרוני:  OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר