הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה מס' 7.18/20 לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים של עיריית ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה  בתחומים הבאים: מתורגמנים, מאבחנים, מטפלים, מדריכי עובדים, מטפלים פרא – רפואיים, מרצים, מורי הוראה מתקנת, מנחי קבוצות, מנחי סדנאות, מדריכים, יועצים ומפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירות לאומי משמעותי.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il .

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 7.18/20 להיכלל במאגר יועצים בתחום מתורגמנים, מאבחנים, מטפלים, מדריכי עובדים, מטפלים פרא – רפואיים, מרצים, מורי הוראה מתקנת, מנחי קבוצות, מנחי סדנאות, מדריכים, יועצים ומפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירות לאומי משמעותי" , במסירה ידנית בלבד לידי גב' סיגל פרץ במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום : 14.2.21 בשעה 12:00 . מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לאור הסגר, מציעים שלא הספיקו להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית עד לתחילת הסגר יוכלו להגיש את ההצעה באופן דיגיטאלי לתיבת הדוא"ל: consultants@rishonlezion.muni.il.

​לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547509 או בדואר אלקטרוני: CigalP@rishonlezion.muni.il​ .

רז קינסטליך

ראש העירייה

כתבי התחייבות:

מתורגמנים

מורי עברית לעולים (אולפן)

מאבחנים​

מטפלים לקשיים תפקודיים ורגשיים​

מנחי עובדים

מדריכי קבוצות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

מטפלים באמצעות אומנות ועוד​

מנחי סדנאות הורים דוברי עברית / רוסית / אמהרית/צרפתית​

מרצים​

הנחיית סדנאות ילדים ונוער​

מנחי סדנאות אומנות ועוד​

מדריכי אומנויות לחימה ​

מנחי קבוצות הורים ויועצים פרטניים לגיל הרך

יועצים פרטניים להורים​​

מטפלים משפחתיים וזוגיים ​

מטפלים משפחתיים וזוגיים בבית המשפחה – ראשון "נני"

מפעילי תכניות הכנה לצה"ל בתחום הכושר הקרבי 

 מפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירותלאומי משמעותי- בתחום החוסן האישי​

מפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירותלאומי משמעותי- בתחום מפגשי הכנה למיונים צבאיים ​

הודעה על דחיית מועד הגשה ודרכי הגשה​ לתאריך 14.2.21​

מענה על שאלות הבהרה​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 14/02/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 30/12/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

30.12.2020

מועד אחרון להגשה

14.02.2021 12:00

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה  בתחומים הבאים: מתורגמנים, מאבחנים, מטפלים, מדריכי עובדים, מטפלים פרא – רפואיים, מרצים, מורי הוראה מתקנת, מנחי קבוצות, מנחי סדנאות, מדריכים, יועצים ומפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירות לאומי משמעותי.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il .

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 7.18/20 להיכלל במאגר יועצים בתחום מתורגמנים, מאבחנים, מטפלים, מדריכי עובדים, מטפלים פרא – רפואיים, מרצים, מורי הוראה מתקנת, מנחי קבוצות, מנחי סדנאות, מדריכים, יועצים ומפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירות לאומי משמעותי" , במסירה ידנית בלבד לידי גב' סיגל פרץ במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום : 14.2.21 בשעה 12:00 . מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לאור הסגר, מציעים שלא הספיקו להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית עד לתחילת הסגר יוכלו להגיש את ההצעה באופן דיגיטאלי לתיבת הדוא"ל: consultants@rishonlezion.muni.il.

​לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547509 או בדואר אלקטרוני: CigalP@rishonlezion.muni.il​ .

רז קינסטליך

ראש העירייה

כתבי התחייבות:

מתורגמנים

מורי עברית לעולים (אולפן)

מאבחנים​

מטפלים לקשיים תפקודיים ורגשיים​

מנחי עובדים

מדריכי קבוצות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

מטפלים באמצעות אומנות ועוד​

מנחי סדנאות הורים דוברי עברית / רוסית / אמהרית/צרפתית​

מרצים​

הנחיית סדנאות ילדים ונוער​

מנחי סדנאות אומנות ועוד​

מדריכי אומנויות לחימה ​

מנחי קבוצות הורים ויועצים פרטניים לגיל הרך

יועצים פרטניים להורים​​

מטפלים משפחתיים וזוגיים ​

מטפלים משפחתיים וזוגיים בבית המשפחה – ראשון "נני"

מפעילי תכניות הכנה לצה"ל בתחום הכושר הקרבי 

 מפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירותלאומי משמעותי- בתחום החוסן האישי​

מפעילי תכניות הכנה לצה"ל ולשירותלאומי משמעותי- בתחום מפגשי הכנה למיונים צבאיים ​

הודעה על דחיית מועד הגשה ודרכי הגשה​ לתאריך 14.2.21​

מענה על שאלות הבהרה​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר