הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ ובקרת איכות למיפוי פוטוגרמטרי תלת מימדי

 מכרזים

מספר מכרז 15.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח

תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחירים למתן שירותי יעוץ ובקרת איכות למיפוי פוטוגרמטרי תלת מימדי, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, בלשכת מנכ"ל העירייה ראשון לציון, תמורת 300 ₪ שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה או באתר האינטרנט שלה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 15/2019, עד ליום שני, 6/5/19, בשעה 12:00.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לא יתקבלו .

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך
ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 20.5.19
זוכה: מר חנוך לבנה​

תאריך אחרון להגשה 06/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 14/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

15.19

עלות המכרז

300 ש"ח

תאריך פרסום

14.04.2019

מועד אחרון להגשה

06.05.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 20.5.19
זוכה: מר חנוך לבנה​

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחירים למתן שירותי יעוץ ובקרת איכות למיפוי פוטוגרמטרי תלת מימדי, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה בתשלום מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, בלשכת מנכ"ל העירייה ראשון לציון, תמורת 300 ₪ שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה או באתר האינטרנט שלה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 15/2019, עד ליום שני, 6/5/19, בשעה 12:00.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לא יתקבלו .

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך
ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר