הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי למתן ייעוץ, ליווי ופיקוח נכסי העירייה לאגף הנכסים

 מכרזים

מספר מכרז 18.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ, ליווי ופיקוח נכסי העירייה לאגף הנכסים בהתאם לתנאי המכרז (להלן – "המכרז") וההסכם.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים, אשר מעסיקים יחידים, העונים לדרישות המפורטות במסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il. (להלן: "המשתתף")
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

הצעות למכרז זה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם מכרז מס' 18/19 לייעוץ, ליווי ופיקוח נכסי העירייה לאגף נכסים, במסירה ידנית בלבד לידי מרכזת ועדת מכרזים, הגב' אפרת פדידה, וזאת עד ליום שני, 13/5/19, בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


 
רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 1.7.2019
תוצאות: שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול​

תאריך אחרון להגשה 13/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 16/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

18.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

16.04.2019

מועד אחרון להגשה

13.05.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 1.7.2019
תוצאות: שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול​

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ, ליווי ופיקוח נכסי העירייה לאגף הנכסים בהתאם לתנאי המכרז (להלן – "המכרז") וההסכם.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים, אשר מעסיקים יחידים, העונים לדרישות המפורטות במסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il. (להלן: "המשתתף")
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או בלשכת מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

הצעות למכרז זה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם מכרז מס' 18/19 לייעוץ, ליווי ופיקוח נכסי העירייה לאגף נכסים, במסירה ידנית בלבד לידי מרכזת ועדת מכרזים, הגב' אפרת פדידה, וזאת עד ליום שני, 13/5/19, בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


 
רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר