הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא: הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ למתן שירותי אחזקה לשעוני נוכחות, לתוכנת תקשורת וכן למערכת דיווח טלפונית של חברת סינאל

 מכרזים

מספר מכרז 3.19
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להתקשר עם חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ ח.פ. 511416612 (להלן: "הספק") לצורך מתן שירותי
אחזקה לשעוני נוכחות של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ מהדגמים הבאים:
א. SY7185 ב. שעון סנרג'י (להלן: "שעוני הנוכחות") בנוסף לכך, מתן שירותי אחזקה לתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge וכן מתן שירותי אחזקה למערכת הדיווח הטלפונית המותקנת בבניין העירייה. כפי שיפורט במסמך זה להלן:

רקע ועיקרי ההתקשרות

1. במתקני העירייה מותקנים כיום כ-160 שעוני נוכחות מהדגמים הדגמים הבאים: א. SY7185 ב. שעון סנרג'י, בנוסף לכך, ישנה תוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge וכן, מערכת דיווח טלפונית המותקנת בבניין העירייה הכוללת מחשב ייעודי וכרטיס ציר PRI .

2. העירייה מעוניינת לקבל שרותי אחזקה לדגמי שעוני הנוכחות שצוינו לעיל וכן לתוכנת ההתקשרות מסוג SY- Bridge. כמו כן, מעוניינת העירייה לקבל שירותי אחזקה עבור מערכת הדיווח הטלפונית אשר מחוברת למרכזיית העירייה.

3. משך ההתקשרות המוצע עם הספק הוא ל- 12 חודשים + 4 אופציות להארכת בנות 12 חודשים כל אחת או כל חלק מהן.

4. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה כי הספק הוא ספק יחיד ובלעדי בארץ היכול לספק את השירותים אשר יפורטו בהודעה זו.

5. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק סינאל מלל פייוויי בע"מ כספק יחיד.

6. הספק יעמוד בתנאים הבאים:
6.1 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת שעוני נוכחות של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ מהדגמים הבאים: א. SY7185 ב. שעון סנרג'י.
6.2 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת מערכת דיווח טלפונית של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ.
6.3 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת תוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.

7. מתן השירותים יכלול, בין היתר, את השירותים הבאים:
7.1 אחזקה שוטפת של שעוני הנוכחות שצוינו לעיל וכן אחזקת מערכת הדיווח הטלפונית.
7.2 תיקון תקלות בשעוני הנוכחות, במערכת הדיווח הטלפונית וכן בתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.
7.3 עדכון גרסאות של תוכנת התקשורת של שעוני הנוכחות, של תוכנת מערכת הדיווח הטלפונית וכן עדכון גרסאות של שעוני הנוכחות (במידה וחל עדכון).
7.4 תמיכה טלפונית והתחברות מרחוק בהתאם לדרישות האבטחה של עיריית ראשל"צ.
7.5 החלפת חלקים מתכלים כגון סוללות קורא אופטי.
7.6 טיפול, שחזור והתקנה במקרים של קריסת מערכת הדיווח הטלפונית וכן בתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.

8. כל הסבור כי קיים ספק אחר העומד בתנאים המפורטים בסעיף 6 ובעל יכולת לספק את מכלול השירותים המפורטים בסעיפים 2-3 ו-7 אשר פורטו להלן, או כל הסבור כי הוא מסוגל כיום לספק את השירותים המפורטים בסעיפים 2-3 ו-7 אשר פורטו להלן, רשאי להגיש את התנגדותו להכריז על הספק כספק יחיד לעניין זה.

9. את ההתנגדות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בפקס או בדוא"ל) לגב' אפרת פדידה גד, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, וזאת עד ליום 6/5/19 בשעה 12:00. התנגדות שתוגש לאחר המועד האמור, לא תתקבל ולא תובא בפניי ועדת המכרזים של העירייה.

10. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 06/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 16/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

מספר מכרז

3.19

תאריך פרסום

16.04.2019

מועד אחרון להגשה

06.05.2019 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להתקשר עם חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ ח.פ. 511416612 (להלן: "הספק") לצורך מתן שירותי
אחזקה לשעוני נוכחות של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ מהדגמים הבאים:
א. SY7185 ב. שעון סנרג'י (להלן: "שעוני הנוכחות") בנוסף לכך, מתן שירותי אחזקה לתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge וכן מתן שירותי אחזקה למערכת הדיווח הטלפונית המותקנת בבניין העירייה. כפי שיפורט במסמך זה להלן:

רקע ועיקרי ההתקשרות

1. במתקני העירייה מותקנים כיום כ-160 שעוני נוכחות מהדגמים הדגמים הבאים: א. SY7185 ב. שעון סנרג'י, בנוסף לכך, ישנה תוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge וכן, מערכת דיווח טלפונית המותקנת בבניין העירייה הכוללת מחשב ייעודי וכרטיס ציר PRI .

2. העירייה מעוניינת לקבל שרותי אחזקה לדגמי שעוני הנוכחות שצוינו לעיל וכן לתוכנת ההתקשרות מסוג SY- Bridge. כמו כן, מעוניינת העירייה לקבל שירותי אחזקה עבור מערכת הדיווח הטלפונית אשר מחוברת למרכזיית העירייה.

3. משך ההתקשרות המוצע עם הספק הוא ל- 12 חודשים + 4 אופציות להארכת בנות 12 חודשים כל אחת או כל חלק מהן.

4. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה כי הספק הוא ספק יחיד ובלעדי בארץ היכול לספק את השירותים אשר יפורטו בהודעה זו.

5. בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק סינאל מלל פייוויי בע"מ כספק יחיד.

6. הספק יעמוד בתנאים הבאים:
6.1 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת שעוני נוכחות של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ מהדגמים הבאים: א. SY7185 ב. שעון סנרג'י.
6.2 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת מערכת דיווח טלפונית של חברת סינאל מלל פייוויי בע"מ.
6.3 לספק ניסיון של 3 שנים לפחות באחזקת תוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.

7. מתן השירותים יכלול, בין היתר, את השירותים הבאים:
7.1 אחזקה שוטפת של שעוני הנוכחות שצוינו לעיל וכן אחזקת מערכת הדיווח הטלפונית.
7.2 תיקון תקלות בשעוני הנוכחות, במערכת הדיווח הטלפונית וכן בתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.
7.3 עדכון גרסאות של תוכנת התקשורת של שעוני הנוכחות, של תוכנת מערכת הדיווח הטלפונית וכן עדכון גרסאות של שעוני הנוכחות (במידה וחל עדכון).
7.4 תמיכה טלפונית והתחברות מרחוק בהתאם לדרישות האבטחה של עיריית ראשל"צ.
7.5 החלפת חלקים מתכלים כגון סוללות קורא אופטי.
7.6 טיפול, שחזור והתקנה במקרים של קריסת מערכת הדיווח הטלפונית וכן בתוכנת תקשורת מסוג SY- Bridge.

8. כל הסבור כי קיים ספק אחר העומד בתנאים המפורטים בסעיף 6 ובעל יכולת לספק את מכלול השירותים המפורטים בסעיפים 2-3 ו-7 אשר פורטו להלן, או כל הסבור כי הוא מסוגל כיום לספק את השירותים המפורטים בסעיפים 2-3 ו-7 אשר פורטו להלן, רשאי להגיש את התנגדותו להכריז על הספק כספק יחיד לעניין זה.

9. את ההתנגדות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בפקס או בדוא"ל) לגב' אפרת פדידה גד, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, וזאת עד ליום 6/5/19 בשעה 12:00. התנגדות שתוגש לאחר המועד האמור, לא תתקבל ולא תובא בפניי ועדת המכרזים של העירייה.

10. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר