הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עיריית ראשון לציון וייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ הזמנה מס'2/4/2021 לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") וייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") (להלן ביחד: "המזמינות") מעוניינות לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה ושל החברה בתחום עירוניות טקטית - פלייסמייקינג. 

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.yizumrishon.com..

הצעות להיכלל במאגר היועצים של המזמינות יש להגיש באמצעות תיבת דוא"ל "וועדת יועצים" consultants@rishonlezion.muni.il בכותרת הדואל  ירשם "הזמנה מס'  2021 /2/4  להיכלל במאגר יועצים בתחום "עירוניות טקטית - פלייסמייקינג" ואת שם המציע, , וזאת עד ליום _27.6.21___ בשעה 12:00. מסמכים שיישלחו במייל לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו יש לפנות לגב' סיגל פרץ, באמצעות דואר אלקטרוני: cigalp@rishonlezion.muni.il​.

הסכם למתן שירותי יעוץ -  עיריית ראשון לציון​​

הסכם למתן שירותי יעוץ -  החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ​​


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 27/06/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 08/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

08.06.2021

מועד אחרון להגשה

27.06.2021 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") וייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ (להלן: "החברה") (להלן ביחד: "המזמינות") מעוניינות לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה ושל החברה בתחום עירוניות טקטית - פלייסמייקינג. 

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.yizumrishon.com..

הצעות להיכלל במאגר היועצים של המזמינות יש להגיש באמצעות תיבת דוא"ל "וועדת יועצים" consultants@rishonlezion.muni.il בכותרת הדואל  ירשם "הזמנה מס'  2021 /2/4  להיכלל במאגר יועצים בתחום "עירוניות טקטית - פלייסמייקינג" ואת שם המציע, , וזאת עד ליום _27.6.21___ בשעה 12:00. מסמכים שיישלחו במייל לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו יש לפנות לגב' סיגל פרץ, באמצעות דואר אלקטרוני: cigalp@rishonlezion.muni.il​.

הסכם למתן שירותי יעוץ -  עיריית ראשון לציון​​

הסכם למתן שירותי יעוץ -  החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ​​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר