הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד)

 מכרזים

מספר מכרז 21.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

מכרז להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343 )בראשון לציון


עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - שטח של 10 מ"ר יחידה מסחרית בקומת הקרקע + שטח של 16 מ"ר יחידת אחסנה בקומת פרטר תחתונה - המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343 )בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) - בימים ובשעות העבודה הרגילות.

סיור בנכס יתקיים ביום ראשון, 19/5/19, בשעה 12:00. מקום המפגש ברחוב מוהליבר 2 פינת רוטשילד. הסיור אינו חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 21/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-3/6/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 
רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​המכרז בוטל

תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 07/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

21.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

07.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 12:00

תוצאות מכרז

​המכרז בוטל

מכרז להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343 )בראשון לציון


עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - שטח של 10 מ"ר יחידה מסחרית בקומת הקרקע + שטח של 16 מ"ר יחידת אחסנה בקומת פרטר תחתונה - המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) (בגוש 3933 חלקה 343 )בראשון לציון.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו) - בימים ובשעות העבודה הרגילות.

סיור בנכס יתקיים ביום ראשון, 19/5/19, בשעה 12:00. מקום המפגש ברחוב מוהליבר 2 פינת רוטשילד. הסיור אינו חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 21/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-3/6/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 
רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר