הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה מס 6.5/2019 לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​קול קורא 6.5/2019  הזמנה לקבלת הצעות להרחבת מאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים  של עיריית ראשון לציון


עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.


ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 6.5/2019 להרחבת מאגר יועצים בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום 22.5.2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדואר אלקטרוני: OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 22/05/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 08/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

08.05.2019

מועד אחרון להגשה

22.05.2019 12:00

​קול קורא 6.5/2019  הזמנה לקבלת הצעות להרחבת מאגר יועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים  של עיריית ראשון לציון


עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות להרחבת מאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.


ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 6.5/2019 להרחבת מאגר יועצים בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון, וזאת עד ליום 22.5.2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדואר אלקטרוני: OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר