הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה לקבל הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון בתחומים הבאים: מסעדנות, הנעלה והלבשה, תרבות, פנאי וספורט

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון הזמנה מס' 11/1.4.20.2019

קול קורא לקבלת הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות  לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון 


עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון בתחומים הבאים: מסעדנות, הנעלה והלבשה, תרבות, פנאי וספורט (להלן: "מאגר הטבות").
נוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

בקשות להיכלל במאגר הטבות יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 11/2.1.2017 11/1.4.20.2019 היכלל במאגר הטבות לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון". יש לבצע מסירה ידנית של המעטפה לידי מר שי כהן, מנהל תחום התנדבות נוער ומנהל "אתר צעירי ראשון" , ברחוב הרצל 136 ראשון לציון, אגף הנוער והצעירים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-:17:00, וכל עוד קול קורא זה מפורסם באתר העירוני.
מסירת הבקשה לידי העירייה תתבצע על חשבון המציע בלבד, והעירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פניה זו.
לפרטים נוספים יש לפנות אל מר שי כהן, בטלפון: 03-7948635 או בדוא"ל: shayc@rishonlezion.muni.il


 
 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 08/05/2020 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 08/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

08.05.2019

מועד אחרון להגשה

08.05.2020 12:00

עיריית ראשון לציון הזמנה מס' 11/1.4.20.2019

קול קורא לקבלת הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות  לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון 


עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון בתחומים הבאים: מסעדנות, הנעלה והלבשה, תרבות, פנאי וספורט (להלן: "מאגר הטבות").
נוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

בקשות להיכלל במאגר הטבות יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 11/2.1.2017 11/1.4.20.2019 היכלל במאגר הטבות לבני נוער, חיילים וצעירים תושבי ראשון לציון". יש לבצע מסירה ידנית של המעטפה לידי מר שי כהן, מנהל תחום התנדבות נוער ומנהל "אתר צעירי ראשון" , ברחוב הרצל 136 ראשון לציון, אגף הנוער והצעירים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-:17:00, וכל עוד קול קורא זה מפורסם באתר העירוני.
מסירת הבקשה לידי העירייה תתבצע על חשבון המציע בלבד, והעירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פניה זו.
לפרטים נוספים יש לפנות אל מר שי כהן, בטלפון: 03-7948635 או בדוא"ל: shayc@rishonlezion.muni.il


 
 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר