הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ: מכרז הפעלת מכונות אוטומטיות למכירת מגבות חוף בחופי הרחצה בראשל"צ

 מכרזים

מספר מכרז 4.2019
עלות מסמכי המכרז

1,000 ש"ח​

תיאור המכרז

ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ ( להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להפעלת מכונות אוטומטיות למכירת מגבות חוף בחופי הים בעיר ראשון לציון, לתקופה של 12 חודשים וכן זכות ברירה לחברה להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים, הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, במשרדי החברה ברח' האלוף דוד 2 ראשון לציון, בין הימים א'-ה' , בין השעות 9:00-17:00 , תמורת תשלום בסך של- 1,000 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של העירייה (במחיצה : מכרזים » מכרזי רכש ועבודות קבלניות) ו/או באתר החברה שכתובתו: http://www.yizumrishon.com/
במחיצה : מכרזים וקולות קוראים.
סיור מציעים בנקודות הייעודיות להצבת המכונות האוטומטיות יערך ביום שישי ה_24.5.19 בשעה _11:00 _ובתיאום עם מר _תמיר ממרוד כאשר נקודת המפגש תהא בשדרת הדקלים בטיילת חוף הים העליונה מומלץ להשתתף בסיור המציעים.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 2019/04 "הפעלת מכונות אוטומטיות למכירת מגבות חוף " יש למסור במסירה אישית (לא לשלוח בדואר רגיל /במייל) עד ליום שני ה- 3.6.19 שעה 16:00, במשרדי החברה, רח' האלוף דוד 2 ראשל"צ.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמיר ממרוד בטלפון: 03-9547887 או במייל Tamirmm@rishonlezion.muni.il


תשובות לשאלות הבהרה 2.6.2019  

בכבוד רב,
זוהר אחיאל , מנכ"ל


 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 16:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור חברת ייזום ראשון
תאריך פרסום 21/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 82
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

4.2019

עלות המכרז

1,000 ש"ח​

תאריך פרסום

21.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 16:00

ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ ( להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להפעלת מכונות אוטומטיות למכירת מגבות חוף בחופי הים בעיר ראשון לציון, לתקופה של 12 חודשים וכן זכות ברירה לחברה להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים, הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, במשרדי החברה ברח' האלוף דוד 2 ראשון לציון, בין הימים א'-ה' , בין השעות 9:00-17:00 , תמורת תשלום בסך של- 1,000 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של העירייה (במחיצה : מכרזים » מכרזי רכש ועבודות קבלניות) ו/או באתר החברה שכתובתו: http://www.yizumrishon.com/
במחיצה : מכרזים וקולות קוראים.
סיור מציעים בנקודות הייעודיות להצבת המכונות האוטומטיות יערך ביום שישי ה_24.5.19 בשעה _11:00 _ובתיאום עם מר _תמיר ממרוד כאשר נקודת המפגש תהא בשדרת הדקלים בטיילת חוף הים העליונה מומלץ להשתתף בסיור המציעים.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 2019/04 "הפעלת מכונות אוטומטיות למכירת מגבות חוף " יש למסור במסירה אישית (לא לשלוח בדואר רגיל /במייל) עד ליום שני ה- 3.6.19 שעה 16:00, במשרדי החברה, רח' האלוף דוד 2 ראשל"צ.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמיר ממרוד בטלפון: 03-9547887 או במייל Tamirmm@rishonlezion.muni.il


תשובות לשאלות הבהרה 2.6.2019  

בכבוד רב,
זוהר אחיאל , מנכ"ל


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר