הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא מס' 4/19 הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם חב' WE-CO פתרונות בע"מ כספק יחיד לרכישת תוכנה להנגשת מסמכי WORD

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז

 

תיאור המכרז

קול קורא מס' 4/19

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם חב' WE-CO פתרונות בע"מ כספק יחיד לרכישת תוכנה להנגשת מסמכי word

בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 מבקשת עיריית  ראשון לציון להתקשר עם חב' WE-CO כספק יחיד לרכישת תוכנה להנגשת מסמכים, בהתאם לקבוע בתקנה 35 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת  נגישות לשרות) תשע"ג-2013.

בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי חב' WE-CO  פתרונות הינה ספק יחיד לתוכנה זו ולביצוע פיתוחים ורכש נלווה מעת לעת ככל שאלו יידרשו על ידי העירייה.
המערכת כוללת  על כל הפרמטרים הבאים המפורטים להלן:

1. המוצר מאפשר אוטומציה של תהליך הנגשת מסמכים באמצעות אשף (WIZARD) ייעודי המכווין את משתמש הקצה לפעילות ההנגשה.
2. הכלי תומך בפונקציות הנגשה מתקדמות אשר אינן קיימות במסגרת הוורד ומפשטות את תהליך ההנגשה ו/או מספקות רמת הנגשה גבוהה יותר.
3. הכלי מאפשר התוויית תצורה (קנפוג) מרכזית המייצרת מדיניות בדבר אחידות ההנגשה בקרב משתמשי הארגון.
4. העבודה הינה בסביבת וורד המוכרת וידועה למשתמשים.
5. הכלי מכיל דוחות בקרה וסרגלי התקדמות העבודה.
6. המוצר מפשט את תהליך ההנגשה ומקצר לוחות זמנים לביצוע הנגשה.
7. הספק יעניק תמיכה שוטפת לפי הצורך.

כללי:
• משך ההתקשרות למערכות הנדרשות כ-36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה).
• אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון למתן שירותי תוכנה להנגשת מסמכים הכוללים את התכונות לעיל, מתבקש להגיש הצעתו  בכתב במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצאת בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, עד ליום 17/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.
• לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה- רכזת ועדת המכרזים
לטלפון:  03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.
לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, טלפון וכתובת , וכן
אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון במתן השרות האמור לעיל.

רז קינסטליך,
ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 17/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור תקשוב עירוני
תאריך פרסום 05/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 5
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

עלות המכרז

 

תאריך פרסום

05.06.2019

מועד אחרון להגשה

17.06.2019 12:00

קול קורא מס' 4/19

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם חב' WE-CO פתרונות בע"מ כספק יחיד לרכישת תוכנה להנגשת מסמכי word

בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 מבקשת עיריית  ראשון לציון להתקשר עם חב' WE-CO כספק יחיד לרכישת תוכנה להנגשת מסמכים, בהתאם לקבוע בתקנה 35 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת  נגישות לשרות) תשע"ג-2013.

בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי חב' WE-CO  פתרונות הינה ספק יחיד לתוכנה זו ולביצוע פיתוחים ורכש נלווה מעת לעת ככל שאלו יידרשו על ידי העירייה.
המערכת כוללת  על כל הפרמטרים הבאים המפורטים להלן:

1. המוצר מאפשר אוטומציה של תהליך הנגשת מסמכים באמצעות אשף (WIZARD) ייעודי המכווין את משתמש הקצה לפעילות ההנגשה.
2. הכלי תומך בפונקציות הנגשה מתקדמות אשר אינן קיימות במסגרת הוורד ומפשטות את תהליך ההנגשה ו/או מספקות רמת הנגשה גבוהה יותר.
3. הכלי מאפשר התוויית תצורה (קנפוג) מרכזית המייצרת מדיניות בדבר אחידות ההנגשה בקרב משתמשי הארגון.
4. העבודה הינה בסביבת וורד המוכרת וידועה למשתמשים.
5. הכלי מכיל דוחות בקרה וסרגלי התקדמות העבודה.
6. המוצר מפשט את תהליך ההנגשה ומקצר לוחות זמנים לביצוע הנגשה.
7. הספק יעניק תמיכה שוטפת לפי הצורך.

כללי:
• משך ההתקשרות למערכות הנדרשות כ-36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה).
• אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון למתן שירותי תוכנה להנגשת מסמכים הכוללים את התכונות לעיל, מתבקש להגיש הצעתו  בכתב במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצאת בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, עד ליום 17/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.
• לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה- רכזת ועדת המכרזים
לטלפון:  03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.
לכל פניה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה לרבות שם מלא, טלפון וכתובת , וכן
אסמכתאות בדבר יכולת וניסיון במתן השרות האמור לעיל.

רז קינסטליך,
ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר