הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא מס' 5/19- למאגר תכנית "גדר" בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להקים מאגר של תנועות וארגוני נוער לצורך הפעלת סדנאות (להלן: "סדנאות") לבני הנוער בעיר (להלן: "המאגר").

לצורך הקמת המאגר, מעוניינת העירייה לקבל הצעות מתנועות וארגוני נוער המוכרים על ידי משרד החינוך אשר מעוניינים לקיים סדנאות, ואשר עומדים בתנאי נוסח הפנייה המלא.

המעוניינים מתבקשים להתעדכן בנוסח הפניה המלא, המופיע באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון 03-9547241 או במייל EfratBa@rishonlezion.muni.il

את המידע המבוקש יש להגיש, במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה בלשכת מנכ״ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת כותרת ״קול קורא מס' 5/19 להצטרפות למאגר תכנית "גדר" בעיר ראשון לציון"  וזאת עד ליום ב׳ ה -1/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

העירייה שומרת על זכותה להודיע בכל עת על סיום הרישום למאגר ו/או על ביטולו.

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

 

 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 13/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

13.06.2019

מועד אחרון להגשה

01.07.2019 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להקים מאגר של תנועות וארגוני נוער לצורך הפעלת סדנאות (להלן: "סדנאות") לבני הנוער בעיר (להלן: "המאגר").

לצורך הקמת המאגר, מעוניינת העירייה לקבל הצעות מתנועות וארגוני נוער המוכרים על ידי משרד החינוך אשר מעוניינים לקיים סדנאות, ואשר עומדים בתנאי נוסח הפנייה המלא.

המעוניינים מתבקשים להתעדכן בנוסח הפניה המלא, המופיע באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.rishonlezion.muni.il.

לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים, בטלפון 03-9547241 או במייל EfratBa@rishonlezion.muni.il

את המידע המבוקש יש להגיש, במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה בלשכת מנכ״ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת כותרת ״קול קורא מס' 5/19 להצטרפות למאגר תכנית "גדר" בעיר ראשון לציון"  וזאת עד ליום ב׳ ה -1/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

העירייה שומרת על זכותה להודיע בכל עת על סיום הרישום למאגר ו/או על ביטולו.

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

 

 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר