הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות

 מכרזים

מספר מכרז 32.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

​מכרז פומבי מס' 32/19 למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות

- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות (להלן: "המכרז", "השירותים" בהתאמה), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרזים וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון באתר העירייה תמורת תשלום סך של 300 ₪ (שלא יוחזרו) .

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 32/19 למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות", לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ״ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון , וזאת עד ליום ב', 22/7/19 בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה הזכייה. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

 

 רז קינסטליך , ראש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 17.7.2019

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​זוכה - חגית כהן

תאריך אחרון להגשה 22/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 08/07/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

32.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

08.07.2019

מועד אחרון להגשה

22.07.2019 12:00

תוצאות מכרז

​זוכה - חגית כהן

​מכרז פומבי מס' 32/19 למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות

- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות (להלן: "המכרז", "השירותים" בהתאמה), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרזים וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון באתר העירייה תמורת תשלום סך של 300 ₪ (שלא יוחזרו) .

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 32/19 למתן שירותי ייעוץ בנושא אלרגיות מסכנות חיים ותזונה בריאה במסגרות חינוכיות", לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ״ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון , וזאת עד ליום ב', 22/7/19 בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה הזכייה. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

 

 רז קינסטליך , ראש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 17.7.2019

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר