הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השכרת נכס עירוני המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6 בראשון לציון המיועד לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות

 מכרזים

מספר מכרז 35.19
עלות מסמכי המכרז

300​

תיאור המכרז

​​​​​​​עיריית ראשון לציון

מכרז פומבי מס' 35/19 - להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6 בראשון לציון המיועד לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח - כולל - של 314.45 מ"ר, המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6, ראשון לציון, בגוש 3926 חלקה/חלקות 716 ו-715 (בהתאמה), תת-חלקה 1 בראשון לציון.

הנכס מיועד לשימוש כ"מעון/מעונות יום לפעוטות". המשתתף הזוכה יפעיל את המעון בהתאם לכלל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין זה והתנאים המפורטים בהסכם שייחתם בינו לבין העירייה (על נספחיו).

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא).
על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

שימו לב, סיור בנכס יתקיים בתאריך 25.12.19 ​​​בשעה 10:00ברחוב קפלינסקי 4.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 35/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-30/12/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, 

ראש העירייה


מסמכי מכרז 35-19 השכרה
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-30.9​
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-7.10​

הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל- 2.12​

מענה על שאלות הבהרה והארכת מועד אחרון להגשה ל- 30.12

הודעה על סיור נוסף בנכס בתאריך 25.12 ​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 30/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור אגף נכסים
תאריך פרסום 29/07/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 121
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

35.19

עלות המכרז

300​

תאריך פרסום

29.07.2019

מועד אחרון להגשה

30.12.2019 12:00

​​​​​​​עיריית ראשון לציון

מכרז פומבי מס' 35/19 - להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6 בראשון לציון המיועד לשימוש כמעון/מעונות יום לפעוטות

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח - כולל - של 314.45 מ"ר, המצוי ברחוב קפלינסקי 4 ו-6, ראשון לציון, בגוש 3926 חלקה/חלקות 716 ו-715 (בהתאמה), תת-חלקה 1 בראשון לציון.

הנכס מיועד לשימוש כ"מעון/מעונות יום לפעוטות". המשתתף הזוכה יפעיל את המעון בהתאם לכלל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין זה והתנאים המפורטים בהסכם שייחתם בינו לבין העירייה (על נספחיו).

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא).
על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

שימו לב, סיור בנכס יתקיים בתאריך 25.12.19 ​​​בשעה 10:00ברחוב קפלינסקי 4.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 35/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-30/12/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לבירורים ניתן לחייג לטל': 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, 

ראש העירייה


מסמכי מכרז 35-19 השכרה
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-30.9​
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-7.10​

הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל- 2.12​

מענה על שאלות הבהרה והארכת מועד אחרון להגשה ל- 30.12

הודעה על סיור נוסף בנכס בתאריך 25.12 ​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר