הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא הזמנה מס' 2.1.2019 לקבלת הצעות להיכלל במאגר מנהלי פרויקטים של עיריית ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מנהלי פרויקטים.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 2.1.2019 להיכלל במאגר יועצים למנהלי פרויקטים", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 22/8/2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547531 או בדואר אלקטרוני: ArielA@rishonlezion.muni.il

 רז קינסטליך, ראש העירייה ​

מסמכי הקול קורא   
הסכם מסגרת​ 
נוסח תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא למנהלי פרויקטים.doc

 נוסח (2) תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא למנהלי פרויקטים.pdf


 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 05/09/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 06/08/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

06.08.2019

מועד אחרון להגשה

05.09.2019 12:00

​​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מנהלי פרויקטים.

ההזמנה מיועדת ליחידים או תאגידים אשר עונים לדרישות ביחס לתחומם, המפורטות בנוסח הפנייה המלא המפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/.

הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "הזמנה מס' 2.1.2019 להיכלל במאגר יועצים למנהלי פרויקטים", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי. במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 22/8/2019 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547531 או בדואר אלקטרוני: ArielA@rishonlezion.muni.il

 רז קינסטליך, ראש העירייה ​

מסמכי הקול קורא   
הסכם מסגרת​ 
נוסח תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא למנהלי פרויקטים.doc

 נוסח (2) תשובות לשאלות הבהרה- קול קורא למנהלי פרויקטים.pdf


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר