הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא 9/19- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ לצורך שירותי אחזקת מערכת קופות

 מכרזים

מספר מכרז 9.19
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

​קול קורא 9/19- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ לצורך שירותי אחזקת מערכת קופות

 

בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") להתקשר עם חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ (להלן: "הספק") לצורך מתן שירותי תחזוקת מערכת קופה, כפי שיפורט במסמך זה להלן:

1.     רקע ועיקרי התקשרות

לעירייה מערכת קופה ממוחשבת המנהלת תקבולים בכל סוגי התשלום ולכל אמצעי התשלום (להלן: "המערכת"). להלן מפרט המערכת:

 • קליטת  תקבולים ממערכות יוצרות חיוב חיצוניות (קופת וטרינריה);

 • עדכון תקבולים בפריסה של עמדות הגבייה ומזכה תשלומי גבייה ב-ONLINE;

 • התממשקות  למערכות מידע ובקרה חיצוניות וסליקה (חברות אשראי, קובץ בנק ישראל), לצורך קבלת עדכונים;

 • התממשקות  לכספות הבנק לצורך שיגורים דיגיטליים;

 • אפשרות למחולל דוחות המנתח פעולות הקופה;

 • הטבעת  חותמות ע"ג הקבלות באופן בלתי מוגבל;

 • התממשקות לעבודה עם סורק מסוג EPSON  מדגםTMS 2000 MJ  לקליטת תשלומי אשראי ושקים;

 • יכולת להציג נתוני קופה לאמצעי התשלום השונים ברמת סיכומים DASH BOARD;

 • אפשרות לגבייה מרוכזת ע"י משלם מרכז לקבוצת משלמים אקראיים, תוך החתמת קבלה פרטנית לכל משלם;

 • אפשרות להפקת דוח יומי מרכז בסיום העבודה;

 • ניהול טבלאות ובעלת יכולת ל"צביעת" סוגי הכנסה והעברתם למערכת הפיננסית (הנה"ח) בצורת פקודות יומן;

  1. הספק יספק לעירייה שירותי תחזוקה למערכת.

  2. משך ההתקשרות עם הספק הוא ל-12 חודשים, עם אופציה ל-12 חודשים נוספים.

  3. מובהר כי לעירייה הזכות להודיע על סיום התקשרות בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי – ולספק לא תהיה כל טענה בעניין.

  4. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה כי הספק הוא היחידי בארץ היכול לספק את השירותים המפורטים בהודעה זו.

2.     הספק יעמוד בתנאים הבאים:

  1. הספק יהיה בעל רישיון מטעם יצרן המערכת למתן שירותי תחזוקה של המערכת.

  2. הספק יהיה בעל 3 שנות ניסיון לפחות במתן השירותים המפורטים בהודעה זו.

3.     תיאור השירותים

  1. הספק יישא באחריות כוללת לתחזוקה אינטגרטיבית של כל מרכיבי התוכנה ובכלל זה תיקון כל תקלה ו/או עריכת עדכונים, במשך כל תקופת ההתקשרות של הספק הזוכה עם העירייה.

  2. אחריות הספק תכלול את כל סוגי התקלות וכל הרמות. הספק יבצע תהליך של איתור תקלה ובמידה והתקלה היא תקלת תוכנה, היא תטופל ע"י הספק.

  3. הודעה על תקלה שנמסרה למשרדי הספק תחשב כהודעה המחייבת את הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון הפגום לפי פרקי הזמן שיוגדרו בהסכם העתידי שייחתם.

  4. באחריות הספק לוודא קודם לביצוע התיקון / אחזקה, שהשטח והתנאים בו מאפשרים טיפול במערכות בלי לפגוע במהלך העבודה השוטף.

  5. הספק מתחייב לבצע תחזוקה מונעת, בדיקות תקופתיות ופעולות מקובלות אחרות כדי להקטין ככל האפשר את הסבירות לתקלות ולמנוע פגיעה בטיב השירותים בתקופת ההתקשרות.

4.     דרישות ההליך

  1. כל הסבור כי קיים ספק אחר העומד בתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל ובעל יכולת לספק את מכלול השירותים אשר פורטו לעיל, רשאי להגיש את התנגדותו להכריז על הספק כספק יחיד לעניין זה.

  2. את ההתנגדות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני) לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, וזאת עד ליום 23/9/19 בשעה 12:00. התנגדות שתוגש לאחר המועד האמור, לא תתקבל ולא תובא בפניי ועדת המכרזים של העירייה.

  3. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני:  EfratBa@rishonlezion.muni.il​

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 23/09/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 09/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

מספר מכרז

9.19

תאריך פרסום

09.09.2019

מועד אחרון להגשה

23.09.2019 12:00

​קול קורא 9/19- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ לצורך שירותי אחזקת מערכת קופות

 

בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") להתקשר עם חברת טלאול קונטקט סנטר בע"מ (להלן: "הספק") לצורך מתן שירותי תחזוקת מערכת קופה, כפי שיפורט במסמך זה להלן:

1.     רקע ועיקרי התקשרות

לעירייה מערכת קופה ממוחשבת המנהלת תקבולים בכל סוגי התשלום ולכל אמצעי התשלום (להלן: "המערכת"). להלן מפרט המערכת:

 • קליטת  תקבולים ממערכות יוצרות חיוב חיצוניות (קופת וטרינריה);

 • עדכון תקבולים בפריסה של עמדות הגבייה ומזכה תשלומי גבייה ב-ONLINE;

 • התממשקות  למערכות מידע ובקרה חיצוניות וסליקה (חברות אשראי, קובץ בנק ישראל), לצורך קבלת עדכונים;

 • התממשקות  לכספות הבנק לצורך שיגורים דיגיטליים;

 • אפשרות למחולל דוחות המנתח פעולות הקופה;

 • הטבעת  חותמות ע"ג הקבלות באופן בלתי מוגבל;

 • התממשקות לעבודה עם סורק מסוג EPSON  מדגםTMS 2000 MJ  לקליטת תשלומי אשראי ושקים;

 • יכולת להציג נתוני קופה לאמצעי התשלום השונים ברמת סיכומים DASH BOARD;

 • אפשרות לגבייה מרוכזת ע"י משלם מרכז לקבוצת משלמים אקראיים, תוך החתמת קבלה פרטנית לכל משלם;

 • אפשרות להפקת דוח יומי מרכז בסיום העבודה;

 • ניהול טבלאות ובעלת יכולת ל"צביעת" סוגי הכנסה והעברתם למערכת הפיננסית (הנה"ח) בצורת פקודות יומן;

  1. הספק יספק לעירייה שירותי תחזוקה למערכת.

  2. משך ההתקשרות עם הספק הוא ל-12 חודשים, עם אופציה ל-12 חודשים נוספים.

  3. מובהר כי לעירייה הזכות להודיע על סיום התקשרות בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי – ולספק לא תהיה כל טענה בעניין.

  4. בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה כי הספק הוא היחידי בארץ היכול לספק את השירותים המפורטים בהודעה זו.

2.     הספק יעמוד בתנאים הבאים:

  1. הספק יהיה בעל רישיון מטעם יצרן המערכת למתן שירותי תחזוקה של המערכת.

  2. הספק יהיה בעל 3 שנות ניסיון לפחות במתן השירותים המפורטים בהודעה זו.

3.     תיאור השירותים

  1. הספק יישא באחריות כוללת לתחזוקה אינטגרטיבית של כל מרכיבי התוכנה ובכלל זה תיקון כל תקלה ו/או עריכת עדכונים, במשך כל תקופת ההתקשרות של הספק הזוכה עם העירייה.

  2. אחריות הספק תכלול את כל סוגי התקלות וכל הרמות. הספק יבצע תהליך של איתור תקלה ובמידה והתקלה היא תקלת תוכנה, היא תטופל ע"י הספק.

  3. הודעה על תקלה שנמסרה למשרדי הספק תחשב כהודעה המחייבת את הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון הפגום לפי פרקי הזמן שיוגדרו בהסכם העתידי שייחתם.

  4. באחריות הספק לוודא קודם לביצוע התיקון / אחזקה, שהשטח והתנאים בו מאפשרים טיפול במערכות בלי לפגוע במהלך העבודה השוטף.

  5. הספק מתחייב לבצע תחזוקה מונעת, בדיקות תקופתיות ופעולות מקובלות אחרות כדי להקטין ככל האפשר את הסבירות לתקלות ולמנוע פגיעה בטיב השירותים בתקופת ההתקשרות.

4.     דרישות ההליך

  1. כל הסבור כי קיים ספק אחר העומד בתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל ובעל יכולת לספק את מכלול השירותים אשר פורטו לעיל, רשאי להגיש את התנגדותו להכריז על הספק כספק יחיד לעניין זה.

  2. את ההתנגדות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני) לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, וזאת עד ליום 23/9/19 בשעה 12:00. התנגדות שתוגש לאחר המועד האמור, לא תתקבל ולא תובא בפניי ועדת המכרזים של העירייה.

  3. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני:  EfratBa@rishonlezion.muni.il​

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר