הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ לצוותי הוראה בנושא חינוך ברוח המונטיסורי בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 48.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח 

תיאור המכרז

​​מכרז פומבי מס' 48/19

למתן שירותי ייעוץ לצוותי הוראה בנושא חינוך ברוח המונטיסורי בעיר ראשון לציון

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים ובגני ילדים בנושא חינוך ברוח המונטיסורי בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) במשרדי רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 48/19 וזאת עד ליום שני, ה-2/12/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

​הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, ראש העירייה

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 28/10/19​

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 18/11/19​

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 2/12/19​

מענה על שאלות הבהרה מכרז 48/19


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​זוכה - שני זילברשטיין

תאריך אחרון להגשה 02/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 11/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

48.19

עלות המכרז

​300 ש"ח 

תאריך פרסום

11.09.2019

מועד אחרון להגשה

02.12.2019 12:00

תוצאות מכרז

​זוכה - שני זילברשטיין

​​מכרז פומבי מס' 48/19

למתן שירותי ייעוץ לצוותי הוראה בנושא חינוך ברוח המונטיסורי בעיר ראשון לציון

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים ובגני ילדים בנושא חינוך ברוח המונטיסורי בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) במשרדי רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 48/19 וזאת עד ליום שני, ה-2/12/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

​הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

רז קינסטליך, ראש העירייה

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 28/10/19​

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 18/11/19​

דחיית המועד להגשת הצעות לתאריך 2/12/19​

מענה על שאלות הבהרה מכרז 48/19


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר