הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא מס' 13.19: הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "גוגלה" לצורך הפעלת מערכת אינטרנטית לגני ילדים וחטיבות צעירות

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון מבקשת להפעיל מערכת למידה אינטרנטית בגני ילדים וחטיבות צעירות (חט"צ) המותאמת לגיל הרך.

המערכת כוללת את התכונות הבאות:

 • מערכת ענן ונגישות מהבית ומהגן.
 • מערכת כלים עם ייצוג גרפי, המקדם ניצני אוריינות ואוריינות דיגיטלית  המיועדת לילדים שאינם שולטים בקריאת וכתיבת ומותאמת פדגוגית וטכנולוגית לגיל הרך.
 • שטח אחסון ייעודי לכל ילד ב"ענן".
 • סביבת למידה מאושרת לגיל הרך ע"י משרד החינוך.
 • מערכת המכילה: מנוע חיפוש, דואר אלקטרוני, מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני עם התאמות לגיל הרך וטרום קריאה.
 • מערכת המאפשרת היכרות והתנסות בסביבה אינטרנטית לגיל הרך. 
 • לספק ניסיון של 3 שנים- בהפעלת המערכת בהיקף של 150 גנים עירוניים לגילאי 4-5 בכל שנה ברשות מקומית אחת לפחות. 

המיזם יופעל באופן הבא:

 • הספק יידרש להתקין את המערכת בכ-220 כיתות גן  (כ- 170 גנים וכ- 50 כיתות חט"צ) ברחבי ראשון לציון, שייקבעו בתיאום עם העירייה. 
 • התקנת המערכת תיעשה על ידי ובאחריות הספק. 
 • משך ההתקשרות הוא ל-36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה). 
 • עיריית ראשון לציון מבקשת להתקשר עם הספק "גוגלה" לצורך הפעלת המערכת האינטרנטית בגני ילדים.
 • בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי הספק "גוגלה" היא החברה היחידה והבלעדית בארץ העונה על כל התכונות לעיל. 
 • בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק "גוגלה" להפעלת המערכת האינטרנטית בגני ילדים כספק יחיד.
 • אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון בהפעלת מערכת למידה אינטרנטית בגני ילדים המותאמת לגיל הרך ואשר כוללת את כל התכונות לעיל,  מתבקש להגיש הצעתו במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל, לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, עד ליום 25/11/19 בשעה 12:00.
 • לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה  בטלפון  03-9547241 או בדואר אלקטרוני- efratba@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​ועדת המכרזים מיום 9.12.19 מאשרת את ההתקשרות עם חברת "גוגלה" ​כספק יחיד.

תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 07/11/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

07.11.2019

מועד אחרון להגשה

25.11.2019 12:00

תוצאות מכרז

​ועדת המכרזים מיום 9.12.19 מאשרת את ההתקשרות עם חברת "גוגלה" ​כספק יחיד.


עיריית ראשון לציון מבקשת להפעיל מערכת למידה אינטרנטית בגני ילדים וחטיבות צעירות (חט"צ) המותאמת לגיל הרך.

המערכת כוללת את התכונות הבאות:

 • מערכת ענן ונגישות מהבית ומהגן.
 • מערכת כלים עם ייצוג גרפי, המקדם ניצני אוריינות ואוריינות דיגיטלית  המיועדת לילדים שאינם שולטים בקריאת וכתיבת ומותאמת פדגוגית וטכנולוגית לגיל הרך.
 • שטח אחסון ייעודי לכל ילד ב"ענן".
 • סביבת למידה מאושרת לגיל הרך ע"י משרד החינוך.
 • מערכת המכילה: מנוע חיפוש, דואר אלקטרוני, מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני עם התאמות לגיל הרך וטרום קריאה.
 • מערכת המאפשרת היכרות והתנסות בסביבה אינטרנטית לגיל הרך. 
 • לספק ניסיון של 3 שנים- בהפעלת המערכת בהיקף של 150 גנים עירוניים לגילאי 4-5 בכל שנה ברשות מקומית אחת לפחות. 

המיזם יופעל באופן הבא:

 • הספק יידרש להתקין את המערכת בכ-220 כיתות גן  (כ- 170 גנים וכ- 50 כיתות חט"צ) ברחבי ראשון לציון, שייקבעו בתיאום עם העירייה. 
 • התקנת המערכת תיעשה על ידי ובאחריות הספק. 
 • משך ההתקשרות הוא ל-36 חודשים (שנה +2 אופציות להארכה). 
 • עיריית ראשון לציון מבקשת להתקשר עם הספק "גוגלה" לצורך הפעלת המערכת האינטרנטית בגני ילדים.
 • בידי עיריית ראשון לציון חוות דעת ממנה עולה כי הספק "גוגלה" היא החברה היחידה והבלעדית בארץ העונה על כל התכונות לעיל. 
 • בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, מבקשת עיריית ראשון לציון להתקשר עם הספק "גוגלה" להפעלת המערכת האינטרנטית בגני ילדים כספק יחיד.
 • אדם הסבור כי קיים מציע אחר בעל ניסיון בהפעלת מערכת למידה אינטרנטית בגני ילדים המותאמת לגיל הרך ואשר כוללת את כל התכונות לעיל,  מתבקש להגיש הצעתו במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל, לגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בעירייה ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, עד ליום 25/11/19 בשעה 12:00.
 • לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, רכזת ועדת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה  בטלפון  03-9547241 או בדואר אלקטרוני- efratba@rishonlezion.muni.il​.

רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר