הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרושה עו"ס לטיפול בנוער בסיכון, צוות עו"ס בבתי ספר על יסודיים

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

דרושה עו"ס לטיפול בנוער בסיכון, צוות עו"ס בבתי ספר על יסודיים

 75% למילוי מקום לחל"ד - במנהל לשילוב חברתי, עיריית ראשון לציון

כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד
עובדת סוציאלית ממלאת מקום ,עו"ס לטיפול בנוער בסיכון בבתי הספר (העל יסודי) במנהל לשילוב חברתי

א.  תיאור התפקיד

 1. עובדת סוציאלית לעבודה עם בני נוער בגילאי 12-18 במצבי סיכון ומשבר.
 2. הערכה ואבחון קשיים וצרכים וכוחות ובניית תוכנית טיפולית מותאמת.
 3. עבודה ישירה פרטנית , קבוצתית ומערכתית עם נערים ונערות וקשר עם ההורים.
 4. מעקב והערכה אחר התקדמות הטיפול.
 5. עבודה מערכתית במסגרות החינוכיות, תוך שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי טיפולי ביה"ס.
 6. קשר עם גורמי חוץ בקהילה ומחוצה לה.

ב.  תנאי סף

 1. בעלת תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. עדיפות תינתן לבעלת ניסיון של חצי שנה לפחות בטיפול בבני נוער 

  ​המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

 1. תקשורת בין אישית טובה עם גורמים בקהילה ומחוצה לה.
 2. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
 3. יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
 4. עבודה בשעות גמישות ע"פ צרכי המערכת מול שירותים ומשרדי ממשלה בקהילה ומחוצה לה.
 5. שליטה במערכות ממוחשבות כולל אופיס


 ג. כפיפות מנהלת האגף לקידום וטיפול נוער וצעירים.

ד. תנאי ההעסקה:
    העובד יועסק במתח דרגות י"א'- ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.  
    ההעסקה הינה למשך 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובדת
    מחופשת לידה, הראשון מבניהם.

    משרה אחת,  75% -  5 ימים בשבוע, עבודה בבקרים,
     מתוכם יום  עבודה אחד בשעות אחה"צ- ערב .

הערות כלליות​

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל  : nilig@rishonlezion.muni.il או בפקס שמספרו   03-9678484 , או במסירה אישית במשרדי האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים,  רחוב שד' יעקב 62, פינת ישעיהו, קומה 2, ראשל"צ, לידי העוס נילי גולדברג, עד לתאריך 18.08.2019  בשעה 12:00.

טלפון לבירורים 0507007539
תאריך אחרון להגשת מועמדות:   18.08.2019  בשעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף. מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בכבוד רב
רז קינסטליך - ראש העירייה​


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 18/08/2019 12:00
תאריך פרסום 09/07/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

​הגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל nilig@rishonlezion.muni.il 
או לפקס שמספרו 03-9678484 , או במסירה אישית במשרדי האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים,  רחוב שד' יעקב 62, פינת ישעיהו, קומה 2, ראשל"צ, לידי העוס נילי גולדברג

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

09.07.2019

מועד אחרון להגשה

18.08.2019 12:00

דרושה עו"ס לטיפול בנוער בסיכון, צוות עו"ס בבתי ספר על יסודיים

 75% למילוי מקום לחל"ד - במנהל לשילוב חברתי, עיריית ראשון לציון

כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד
עובדת סוציאלית ממלאת מקום ,עו"ס לטיפול בנוער בסיכון בבתי הספר (העל יסודי) במנהל לשילוב חברתי

א.  תיאור התפקיד

 1. עובדת סוציאלית לעבודה עם בני נוער בגילאי 12-18 במצבי סיכון ומשבר.
 2. הערכה ואבחון קשיים וצרכים וכוחות ובניית תוכנית טיפולית מותאמת.
 3. עבודה ישירה פרטנית , קבוצתית ומערכתית עם נערים ונערות וקשר עם ההורים.
 4. מעקב והערכה אחר התקדמות הטיפול.
 5. עבודה מערכתית במסגרות החינוכיות, תוך שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי טיפולי ביה"ס.
 6. קשר עם גורמי חוץ בקהילה ומחוצה לה.

ב.  תנאי סף

 1. בעלת תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. עדיפות תינתן לבעלת ניסיון של חצי שנה לפחות בטיפול בבני נוער 

  ​המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

 1. תקשורת בין אישית טובה עם גורמים בקהילה ומחוצה לה.
 2. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
 3. יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
 4. עבודה בשעות גמישות ע"פ צרכי המערכת מול שירותים ומשרדי ממשלה בקהילה ומחוצה לה.
 5. שליטה במערכות ממוחשבות כולל אופיס


 ג. כפיפות מנהלת האגף לקידום וטיפול נוער וצעירים.

ד. תנאי ההעסקה:
    העובד יועסק במתח דרגות י"א'- ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.  
    ההעסקה הינה למשך 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובדת
    מחופשת לידה, הראשון מבניהם.

    משרה אחת,  75% -  5 ימים בשבוע, עבודה בבקרים,
     מתוכם יום  עבודה אחד בשעות אחה"צ- ערב .

הערות כלליות​

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל  : nilig@rishonlezion.muni.il או בפקס שמספרו   03-9678484 , או במסירה אישית במשרדי האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים,  רחוב שד' יעקב 62, פינת ישעיהו, קומה 2, ראשל"צ, לידי העוס נילי גולדברג, עד לתאריך 18.08.2019  בשעה 12:00.

טלפון לבירורים 0507007539
תאריך אחרון להגשת מועמדות:   18.08.2019  בשעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף. מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בכבוד רב
רז קינסטליך - ראש העירייה​


הגשת מועמדות

​הגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל nilig@rishonlezion.muni.il 
או לפקס שמספרו 03-9678484 , או במסירה אישית במשרדי האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים,  רחוב שד' יעקב 62, פינת ישעיהו, קומה 2, ראשל"צ, לידי העוס נילי גולדברג

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר