הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ

 דרושים

מספר מכרז 173.2019
תיאור המכרז

​מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ – עיריית ראשון לציון מכרז מס' 173/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית

תחומי עיסוק של  החברה

ייזום והשקעות, עבודות פיתוח ציבוריות בתחומי תשתיות ובינוי מוסדות ציבור, ניתוח כדאיות לפרויקטים, ייזום פרויקטים פיקוח ובקרה. 

א. תיאור התפקיד

1. אחראי לביצוע החלטות החברה.
2. ייזום פרויקטים בהם עוסקת החברה.
3. ניהול משא ומתן עסקי, תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה, בקרה מלאה על אופן התנהלות החברה ומשימותיה. 
4. אחריות על הכנת תקציב שנתי בהתאם לתוכניות העבודה, ניהול ובקרת התקציב. 

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, לימודי עבודה, מינהל ציבורי, הנדסה או בעל תואר אחר בתחום עיסוקה של החברה.
2. בעל ניסיון של  5 שנים לפחות באחד מאלה:
א) בתפקיד בכיר בתחום  הניהול העסקי של תאגיד בהיקף עסקים משמעותי.
ב) ניסיון בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

במקרים חריגים ניתן לבחור במי של מתקיים בו התנאי בסעיף ב (1) אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
       המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
       מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

 ג.  כישורים נוספים 

1. יכולת ניהול של צוות עובדים ונותני שירותים, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף. 
2. יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
3. כושר ניהול משא ומתן, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים.
4. ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ועם משרדי ממשלה. 
5. עבודה בשעות לא שגרתיות
6. עבודה כרוכה בניידות.
7. יתרון יינתן למועמדים בעלי ניסיון לפחות באחד מאלה: 
א. ניסיון מצטבר של 5 שנים בניהול חברה בתחומי הבנייה והתשתיות, בהיקף תקציבי של 200 מיליון ₪ בשנה. 
ב. ניסיון מצטבר של 5 שנים בכהונה בתפקיד בשירות הציבורי בתחומי ניהול הבנייה, התשתיות והניהול העסקי, בניהולם של 20 עובדים לפחות ובהיקף של 200 מיליון ₪. 

מועמדים העונים על הדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדותם בכתב, בצירוף תעודות על השכלתם, קורות חיים, ניסיון קודם בעבודה, המלצות ותעודת יושר ממשטרת ישראל וכן צילום רישיון נהיגה. 
יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה). 

ד. תנאי ההעסקה

המועמד יועסק בחוזה אישי עפ"י הכללים המקובלים בחברות עירוניות ע"י משרד הפנים.  

ועדת האיתור רשאית לזמן את 10 המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

* המשרה מאוישת על ידי מ"מ עד לבחירת מועמד זוכה.

פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il 
עד לתאריך 20.8.2019    בשעה 12:00.  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

         בברכה,
  יו"ר הדירקטוריון
    רז קינסטליךקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור החברה הכלכלית (חכ"ר)
תאריך אחרון להגשה 20/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 109
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

173.2019

מועד אחרון להגשה

20.08.2019 12:00

​מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ – עיריית ראשון לציון מכרז מס' 173/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית

תחומי עיסוק של  החברה

ייזום והשקעות, עבודות פיתוח ציבוריות בתחומי תשתיות ובינוי מוסדות ציבור, ניתוח כדאיות לפרויקטים, ייזום פרויקטים פיקוח ובקרה. 

א. תיאור התפקיד

1. אחראי לביצוע החלטות החברה.
2. ייזום פרויקטים בהם עוסקת החברה.
3. ניהול משא ומתן עסקי, תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה, בקרה מלאה על אופן התנהלות החברה ומשימותיה. 
4. אחריות על הכנת תקציב שנתי בהתאם לתוכניות העבודה, ניהול ובקרת התקציב. 

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, לימודי עבודה, מינהל ציבורי, הנדסה או בעל תואר אחר בתחום עיסוקה של החברה.
2. בעל ניסיון של  5 שנים לפחות באחד מאלה:
א) בתפקיד בכיר בתחום  הניהול העסקי של תאגיד בהיקף עסקים משמעותי.
ב) ניסיון בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

במקרים חריגים ניתן לבחור במי של מתקיים בו התנאי בסעיף ב (1) אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
       המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
       מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

 ג.  כישורים נוספים 

1. יכולת ניהול של צוות עובדים ונותני שירותים, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יוזמה ומעוף. 
2. יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
3. כושר ניהול משא ומתן, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים.
4. ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ועם משרדי ממשלה. 
5. עבודה בשעות לא שגרתיות
6. עבודה כרוכה בניידות.
7. יתרון יינתן למועמדים בעלי ניסיון לפחות באחד מאלה: 
א. ניסיון מצטבר של 5 שנים בניהול חברה בתחומי הבנייה והתשתיות, בהיקף תקציבי של 200 מיליון ₪ בשנה. 
ב. ניסיון מצטבר של 5 שנים בכהונה בתפקיד בשירות הציבורי בתחומי ניהול הבנייה, התשתיות והניהול העסקי, בניהולם של 20 עובדים לפחות ובהיקף של 200 מיליון ₪. 

מועמדים העונים על הדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדותם בכתב, בצירוף תעודות על השכלתם, קורות חיים, ניסיון קודם בעבודה, המלצות ותעודת יושר ממשטרת ישראל וכן צילום רישיון נהיגה. 
יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה). 

ד. תנאי ההעסקה

המועמד יועסק בחוזה אישי עפ"י הכללים המקובלים בחברות עירוניות ע"י משרד הפנים.  

ועדת האיתור רשאית לזמן את 10 המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

* המשרה מאוישת על ידי מ"מ עד לבחירת מועמד זוכה.

פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il 
עד לתאריך 20.8.2019    בשעה 12:00.  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

         בברכה,
  יו"ר הדירקטוריון
    רז קינסטליךכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר