הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עו"ס עבור בית חם "מקום בלב" לנערות

 דרושים

מספר מכרז 174.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס עבור בית חם "מקום בלב" לנערות במינהל לשילוב חברתי, מס' מכרז  174/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי עבור בית חם "מקום בלב" לנערות

א. תאור התפקיד

1. עובד סוציאלי לעבודה עם נערות וצעירות ( גילאי 13-25) במסגרת בית חם לנערות.
2. איתור וגיוס נערות לבית החם "מקום בלב".
3. הערכה ואבחון קשיים, צרכים וכוחות של הנערות.
4. עבודה ישירה פרטנית וקבוצתית עם נערות.
5. הפעלת גיוס והדרכת צוות מתנדבים הפועלים במקום.
6. פעילות בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. ביצוע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול  בהתאם ליעדי התוכנית.
7. יוזמה, בניית תוכנית עבודה שנתית.

ב.  דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם נוער.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות ועם גורמי הקהילה.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
3. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות. 
4. הכרות עם יישומי ה"אופיס". 

​ ד. כפיפות

מנהל אגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

  ה. תנאי ההעסקה

    העובד יועסק במתח דרגות של יא'-ט בדירוג העובדים הסוציאליים 
    היקף משרה 50%, 4 ימי עבודה, עבודה בשעות הבוקר ואחה"צ לסירוגין (לפחות פעמיים בשבוע בשעות הערב).
    המשרה פרויקטאלית  ותלוית תקציב מגורם חוץ.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019    בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

174.2019

מועד אחרון להגשה

26.08.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס עבור בית חם "מקום בלב" לנערות במינהל לשילוב חברתי, מס' מכרז  174/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי עבור בית חם "מקום בלב" לנערות

א. תאור התפקיד

1. עובד סוציאלי לעבודה עם נערות וצעירות ( גילאי 13-25) במסגרת בית חם לנערות.
2. איתור וגיוס נערות לבית החם "מקום בלב".
3. הערכה ואבחון קשיים, צרכים וכוחות של הנערות.
4. עבודה ישירה פרטנית וקבוצתית עם נערות.
5. הפעלת גיוס והדרכת צוות מתנדבים הפועלים במקום.
6. פעילות בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. ביצוע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול  בהתאם ליעדי התוכנית.
7. יוזמה, בניית תוכנית עבודה שנתית.

ב.  דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם נוער.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות ועם גורמי הקהילה.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
3. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות. 
4. הכרות עם יישומי ה"אופיס". 

​ ד. כפיפות

מנהל אגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

  ה. תנאי ההעסקה

    העובד יועסק במתח דרגות של יא'-ט בדירוג העובדים הסוציאליים 
    היקף משרה 50%, 4 ימי עבודה, עבודה בשעות הבוקר ואחה"צ לסירוגין (לפחות פעמיים בשבוע בשעות הערב).
    המשרה פרויקטאלית  ותלוית תקציב מגורם חוץ.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019    בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר