הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עו"ס כוללני/עו"ס לאזרחים ותיקים/פקיד סעד לכל החוקים/עו"ס שיקום

 דרושים

מספר מכרז 202.2019
תיאור המכרז

​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס כוללני/עו"ס לאזרחים ותיקים/פקיד סעד לכל החוקים/עו"ס שיקום המינהל לשילוב חברתי מס' 202/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס כוללני/עו"ס לאזרחים ותיקים/פקיד סעד לכל החוקים/עו"ס שיקום

א. תאור התפקיד

1. עבודה רב תחומית עם משפחות.
2. עבודה עם ילדים במצבי סיכון.
3. עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות.
4. ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.

 ב.   דרישות סף 

1. תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. לעו"ס פקיד סעד לכל החוקים נדרש אישור סיום קורס או מנוי   
         בתוקף.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

​  כישורים נוספים

1. בעל הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאוד.
2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי.
4. הכרות עם שירותים בקהילה.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס".

 ג. כפיפות

מנהל לשכת רווחה או מנהלי מסגרות שונות.

 ד. תנאי ההעסקה

  לתפקיד עו"ס כוללני העסקה במתח דרגות יא'- ט' בדירוג העובדים הסוציאליים,  לתפקיד פקיד סעד לכל החוקים העסקה במתח דרגות ט'-ז' בדירוג עובדים סוציאליים.
 פקיד הסעד ינוייד במהלך עבודתו על פי צרכי המערכת
 לתפקיד עו"ס אזרחים ותיקים  העסקה במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 למאגר היקף משרה  40% - 100% בהתאם לצורכי המערכת. 3-5 ימי עבודה בשבוע בהתאם להיקף המשרה. 
 בימי שני עבודה עד השעה 19:00
  מספר משרות 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך _12.9.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 12/09/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

202.2019

מועד אחרון להגשה

12.09.2019 12:00

​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס כוללני/עו"ס לאזרחים ותיקים/פקיד סעד לכל החוקים/עו"ס שיקום המינהל לשילוב חברתי מס' 202/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס כוללני/עו"ס לאזרחים ותיקים/פקיד סעד לכל החוקים/עו"ס שיקום

א. תאור התפקיד

1. עבודה רב תחומית עם משפחות.
2. עבודה עם ילדים במצבי סיכון.
3. עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות.
4. ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.

 ב.   דרישות סף 

1. תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. לעו"ס פקיד סעד לכל החוקים נדרש אישור סיום קורס או מנוי   
         בתוקף.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

​  כישורים נוספים

1. בעל הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה מאוד.
2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי.
4. הכרות עם שירותים בקהילה.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס".

 ג. כפיפות

מנהל לשכת רווחה או מנהלי מסגרות שונות.

 ד. תנאי ההעסקה

  לתפקיד עו"ס כוללני העסקה במתח דרגות יא'- ט' בדירוג העובדים הסוציאליים,  לתפקיד פקיד סעד לכל החוקים העסקה במתח דרגות ט'-ז' בדירוג עובדים סוציאליים.
 פקיד הסעד ינוייד במהלך עבודתו על פי צרכי המערכת
 לתפקיד עו"ס אזרחים ותיקים  העסקה במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 למאגר היקף משרה  40% - 100% בהתאם לצורכי המערכת. 3-5 ימי עבודה בשבוע בהתאם להיקף המשרה. 
 בימי שני עבודה עד השעה 19:00
  מספר משרות 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך _12.9.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר