הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עו"ס לפרוייקט "יש מצב"

 דרושים

מספר מכרז 209.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עובד סוציאלי לפרויקט "יש מצב" במינהל לשילוב חברתי מכרז מס' 209/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי – לפרויקט יש מצ"ב

א. תיאור התפקיד

1. מתן טיפול פרטני וקבוצתי למתבגרים במרכז היישובי למתבגרים בסיכון במטרה לשפר את תפקודם האישי המשפחתי והחברתי.
2. מתן טיפול פרטני / קבוצתי למתבגרים – הורים במרכז.
3. קיום קשר רציף עם גורמי הטיפול השונים ביישוב.
4. ליווי מתבגרים מול מסגרות שונות בקהילה
5. אחראי/ת על בניית תכנית טיפול ותיעוד תהליכי ההתערבות למתבגרים והוריהם
6. שותף  בצוות הבין מקצועי במרכז ולהכשרה ייעודית לתכנית.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית. עדיפות תינתן לבעל תואר שני        בעבודה סוציאלית. 
2. רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
      המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.  מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים 

1. תקשורת בין אישית טובה, יוזמה וחריצות.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
3. יכולת עבודה בצוות
4. מערכת שעות העבודה תקבע עפ"י צרכי המערכת בתיאום עם המועמד. 
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 
6. ניסיון מקצועי של שנה בעבודה עם מתבגרים בסיכון – יתרון. 

ג.  כפיפות

למנהלת האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים במנהל לשילוב חברתי.

ד. תנאי ההעסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 היקף משרה 50% , לפחות פעם אחת בשבוע אחה"צ.
 משרה פרויקטאלית ותלויה בתקציב מגורם חיצוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 12.9.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 12/09/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

209.2019

מועד אחרון להגשה

12.09.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עובד סוציאלי לפרויקט "יש מצב" במינהל לשילוב חברתי מכרז מס' 209/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי – לפרויקט יש מצ"ב

א. תיאור התפקיד

1. מתן טיפול פרטני וקבוצתי למתבגרים במרכז היישובי למתבגרים בסיכון במטרה לשפר את תפקודם האישי המשפחתי והחברתי.
2. מתן טיפול פרטני / קבוצתי למתבגרים – הורים במרכז.
3. קיום קשר רציף עם גורמי הטיפול השונים ביישוב.
4. ליווי מתבגרים מול מסגרות שונות בקהילה
5. אחראי/ת על בניית תכנית טיפול ותיעוד תהליכי ההתערבות למתבגרים והוריהם
6. שותף  בצוות הבין מקצועי במרכז ולהכשרה ייעודית לתכנית.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית. עדיפות תינתן לבעל תואר שני        בעבודה סוציאלית. 
2. רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
      המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.  מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים 

1. תקשורת בין אישית טובה, יוזמה וחריצות.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
3. יכולת עבודה בצוות
4. מערכת שעות העבודה תקבע עפ"י צרכי המערכת בתיאום עם המועמד. 
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 
6. ניסיון מקצועי של שנה בעבודה עם מתבגרים בסיכון – יתרון. 

ג.  כפיפות

למנהלת האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים במנהל לשילוב חברתי.

ד. תנאי ההעסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 היקף משרה 50% , לפחות פעם אחת בשבוע אחה"צ.
 משרה פרויקטאלית ותלויה בתקציב מגורם חיצוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 12.9.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר