הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עובדת סמך מקצועית בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

לעיריית ראשון לציון למנהל לשילוב חברתי
דרוש/העובדת סמך מקצועית בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים
**כל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:
תיאור התפקיד :
1. עריכת ביקורי בית בקרב אזרחים וותיקים.
2. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
3. העברת מידע לעו"ס על בעיות וצרכים של הלקוחות, לרבות העברת מסמכים וניירת לעו"ס לצורך הכנסתם לתיק הלקוח.
4. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
5. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
6. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
7. מעקב ביצוע תשלומים של השתתפות עצמית של הלקוח.
8. סיוע בהתארגנות בכניסה לבית אבות.
9. הזמנת אנשי מקצוע לבית הלקוח.
10. עבודה משרדית – מענה טלפוני, תיוקים.     
11. ליווי אזרחים וותיקים לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם.

דרישות הסף:
1. בעל תעודה של  12  שנות לימוד.
2. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם אזרחים ותיקים.
3. עדיפות תינתן לדובר השפה האמהרית.
4. בעל ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

תנאי העסקה:
העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.
100% משרה,  42  שעות שבועיות בימים א' – ה'.
בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
למייל  micalsw@rishonlezion.muni.il   טלפון לבירורים 03-9547909.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/9/19 עד השעה 12:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.  

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור הלשכה לאזרחים ותיקים
תאריך אחרון להגשה 12/09/2019 12:00
תאריך פרסום 28/08/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 50
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

28.08.2019

מועד אחרון להגשה

12.09.2019 12:00

לעיריית ראשון לציון למנהל לשילוב חברתי
דרוש/העובדת סמך מקצועית בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים
**כל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:
תיאור התפקיד :
1. עריכת ביקורי בית בקרב אזרחים וותיקים.
2. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
3. העברת מידע לעו"ס על בעיות וצרכים של הלקוחות, לרבות העברת מסמכים וניירת לעו"ס לצורך הכנסתם לתיק הלקוח.
4. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
5. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
6. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
7. מעקב ביצוע תשלומים של השתתפות עצמית של הלקוח.
8. סיוע בהתארגנות בכניסה לבית אבות.
9. הזמנת אנשי מקצוע לבית הלקוח.
10. עבודה משרדית – מענה טלפוני, תיוקים.     
11. ליווי אזרחים וותיקים לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם.

דרישות הסף:
1. בעל תעודה של  12  שנות לימוד.
2. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם אזרחים ותיקים.
3. עדיפות תינתן לדובר השפה האמהרית.
4. בעל ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

תנאי העסקה:
העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.
100% משרה,  42  שעות שבועיות בימים א' – ה'.
בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
למייל  micalsw@rishonlezion.muni.il   טלפון לבירורים 03-9547909.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12/9/19 עד השעה 12:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.  

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר