הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​דרושים במנהל הכספים (מאגר) פקיד קבלת קהל באגפי ההכנסות / גבייה/שומה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​דרושים במנהל הכספים - מאגר - פקיד קבלת קהל באגפי ההכנסות / גבייה/שומה

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*​

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן :

תיאור התפקיד :

1.      קבלת קהל ומתן מענה לפניות תושבים ובעלי עסקים בכתב/בעל
        פה/טלפונית.

2.      ביצוע חיובים/גבייה במערכת הגבייה הממוחשבת.

3.      ביצוע הנחות/הסדרי תשלום במערכת הגבייה הממוחשבת.

4.      הפקת דו"חות ודיווח למנהלים בתחום הכנסות.

5.      ביצוע כל משימה נוספת שתוטל על ידי מנהלי אגפי הכנסות.

דרישות סף:

 1. תעודת בגרות מלאה.

 2. יתרון להנהלת חשבונות סוג 2.

  ​​כישורים נוספים:

 3. היכרות עם יישומי  ה"אופיס"

 4. יתרון לניסיון בעבודת גבייה / שומה ברשות מקומית.

 5. יכולת עבודה בצוות

 6. מוסר עבודה גבוה.

 7. אחריות, מסירות ואמינות.


תנאי העסקה:
מתח דרגות 5-7 בהתאם לסיכומים הקיבוציים. העסקה כוללת ימי עבודה בימי שישי במשמרות

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24.9.19 עד השעה 15:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך אחרון להגשה 24/09/2019 12:00
תאריך פרסום 09/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

​להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

09.09.2019

מועד אחרון להגשה

24.09.2019 12:00

​דרושים במנהל הכספים - מאגר - פקיד קבלת קהל באגפי ההכנסות / גבייה/שומה

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*​

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן :

תיאור התפקיד :

1.      קבלת קהל ומתן מענה לפניות תושבים ובעלי עסקים בכתב/בעל
        פה/טלפונית.

2.      ביצוע חיובים/גבייה במערכת הגבייה הממוחשבת.

3.      ביצוע הנחות/הסדרי תשלום במערכת הגבייה הממוחשבת.

4.      הפקת דו"חות ודיווח למנהלים בתחום הכנסות.

5.      ביצוע כל משימה נוספת שתוטל על ידי מנהלי אגפי הכנסות.

דרישות סף:

 1. תעודת בגרות מלאה.

 2. יתרון להנהלת חשבונות סוג 2.

  ​​כישורים נוספים:

 3. היכרות עם יישומי  ה"אופיס"

 4. יתרון לניסיון בעבודת גבייה / שומה ברשות מקומית.

 5. יכולת עבודה בצוות

 6. מוסר עבודה גבוה.

 7. אחריות, מסירות ואמינות.


תנאי העסקה:
מתח דרגות 5-7 בהתאם לסיכומים הקיבוציים. העסקה כוללת ימי עבודה בימי שישי במשמרות

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24.9.19 עד השעה 15:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 


הגשת מועמדות

​להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר