הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רכז תחום מעורבות חברתית ביחידת צעירים מנהל קהילה

 דרושים

מספר מכרז 221/2019
תיאור המכרז

​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד רכז תחום מעורבות חברתית ביחידת צעירים מנהל קהילה  מס' 221/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך   

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז תחום מעורבות חברתית ביחידת צעירים

א. תיאור התפקיד:

1. ריכוז והפעלה של תכניות מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.
2. ריכוז תהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תכנית מרכז הצעירים לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למן הקהילה.
3. איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב.
4. ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית.
5. תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לתכנית.
6. הוצאה לפועל של תכני העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרת.
7. יישום מפגשי צעירים.
8. מתן הדרכה והכוונה לצעירים בפעילות בתחום.
9. מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום.
10. מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים בעירייה . 

ב. כישורים נדרשים:

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.  
       לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי,
      חוזר מס' 1/2014  לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון של שנה לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.
3. ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים. 
4. רישיון נהיגה בתוקף – יתרון.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
2. יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם צעירים.
3. יכולת עבודה בצוות.
4. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ברמה טובה מאוד.
5. הכרות עם תוכנות ה"אופיס" 

ג. כפיפות:

מנהל יחידת צעירים- באגף נוער וצעירים.

​ד. תנאי ההעסקה: 

העובד יועסק בדרוג חינוך נוער חברה וקהילה- המשרה פרויקטאלית 100% משרה. 
   

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל:
 rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.9.19 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


     בברכה, 
 רז קינסטליך
 ראש העירייה קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל קהילה
תאריך אחרון להגשה 26/09/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 89
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

221/2019

מועד אחרון להגשה

26.09.2019 12:00

​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד רכז תחום מעורבות חברתית ביחידת צעירים מנהל קהילה  מס' 221/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך   

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז תחום מעורבות חברתית ביחידת צעירים

א. תיאור התפקיד:

1. ריכוז והפעלה של תכניות מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.
2. ריכוז תהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תכנית מרכז הצעירים לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למן הקהילה.
3. איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב.
4. ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית.
5. תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לתכנית.
6. הוצאה לפועל של תכני העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרת.
7. יישום מפגשי צעירים.
8. מתן הדרכה והכוונה לצעירים בפעילות בתחום.
9. מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום.
10. מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים בעירייה . 

ב. כישורים נדרשים:

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.  
       לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי,
      חוזר מס' 1/2014  לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון של שנה לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.
3. ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים. 
4. רישיון נהיגה בתוקף – יתרון.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
2. יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם צעירים.
3. יכולת עבודה בצוות.
4. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ברמה טובה מאוד.
5. הכרות עם תוכנות ה"אופיס" 

ג. כפיפות:

מנהל יחידת צעירים- באגף נוער וצעירים.

​ד. תנאי ההעסקה: 

העובד יועסק בדרוג חינוך נוער חברה וקהילה- המשרה פרויקטאלית 100% משרה. 
   

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל:
 rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.9.19 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


     בברכה, 
 רז קינסטליך
 ראש העירייה כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר