הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אם בית משלימה במועדוניות רווחה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

- בכל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך -

​תיאור התפקיד

 1. עבודה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית בגילאי 3- 12.
 2. יצירת אוירה נעימה, חמה ורגועה בין הילדים.
 3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות הולמים במועדונית.
 4. שמירה על סדר וניקיון המועדונית.
 5. ארגון מתן ארוחות לילדים - הגשה/ שטיפת כלים ושטיפת המועדונית.
 6. העשרת התפריט היומי ומתן ארוחות לילדים.
 7. עזרה למדריכת המועדונית.
 8. קשר עם הורי הילדים.
 9. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית ומהמנחה החינוכית.
 10. העבודה במועדונית 5 ימים בשבוע, כארבע ורבע שעות לכל יום. שעות העבודה בכל יום בין השעות 12.30 ל 13:00 וסיום שעות העבודה בין השעות 17:00 ל 18:00 בהתאם לצרכי המערכת. בחופשות בבי"ס/גן העבודה מהשעה 7:30 עד 13:00. בכל מקרה שעות עבודה השבועיות לא יעלו 50% משרה=21 ש"ש.
 11. השיבוץ במועדוניות בהתאם לשיקול הממונים ועל פי צרכי המערכת​.

דרישות הסף

 1. תעודת סיום 12 שנות לימוד.
 2. לנשים בגיל הפוריות – חיסון כנגד אדמת
 3. אישור מרופא משפחה המעיד כי המועמד מסוגל לעבוד בעבודה בתפקיד הרשום לעיל.

​כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יחסי אנוש מעולים, אחריות, אסרטיביות, ראש גדול, רגישות, סובלנות ויצירתיות.
 3. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. יכולת לסייע לילדים בהכנת שעורי בית לגילאי יסודי 6 - 12.

​כפיפות –רכז מועדוניות רווחה.                

תנאי ההעסקה

העובד/ת יועסק במתח דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

מיועד למועמדים ללא זיקה אישית למועדוניות

העובד/ת תתנייד במהלך שנת הלימודים במועדוניות ע"פ צרכי המערכת.

היקף משרה 50%

מספר משרות

הערות כלליות

​נשים בגיל הפוריות ימציאו אישור ממשרד הבריאות כי הן מחוסנות לאדמת, יש להמציא אישור מרופא משפחה כי המועמד כשיר לעבודה, אישור משטרה – ר. פ / פגיעות מיניות בילדים בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תעודת 12 שנות לימוד, המלצות במידה ויש.

תקופת ששת החודשים הראשונים בתפקיד יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת ההצעות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים , תעודות השכלה ואישורים למייל ifthl@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים 03-9488764 תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/10/19 עד השעה 12:00.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז על משרה זו.

 הליכי המיון והבחירה וקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו - 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ה 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר/ה בדבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.​​

קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 28/10/2019 12:00
תאריך פרסום 24/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

24.09.2019

מועד אחרון להגשה

28.10.2019 12:00

- בכל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך -

​תיאור התפקיד

 1. עבודה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית בגילאי 3- 12.
 2. יצירת אוירה נעימה, חמה ורגועה בין הילדים.
 3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות הולמים במועדונית.
 4. שמירה על סדר וניקיון המועדונית.
 5. ארגון מתן ארוחות לילדים - הגשה/ שטיפת כלים ושטיפת המועדונית.
 6. העשרת התפריט היומי ומתן ארוחות לילדים.
 7. עזרה למדריכת המועדונית.
 8. קשר עם הורי הילדים.
 9. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית ומהמנחה החינוכית.
 10. העבודה במועדונית 5 ימים בשבוע, כארבע ורבע שעות לכל יום. שעות העבודה בכל יום בין השעות 12.30 ל 13:00 וסיום שעות העבודה בין השעות 17:00 ל 18:00 בהתאם לצרכי המערכת. בחופשות בבי"ס/גן העבודה מהשעה 7:30 עד 13:00. בכל מקרה שעות עבודה השבועיות לא יעלו 50% משרה=21 ש"ש.
 11. השיבוץ במועדוניות בהתאם לשיקול הממונים ועל פי צרכי המערכת​.

דרישות הסף

 1. תעודת סיום 12 שנות לימוד.
 2. לנשים בגיל הפוריות – חיסון כנגד אדמת
 3. אישור מרופא משפחה המעיד כי המועמד מסוגל לעבוד בעבודה בתפקיד הרשום לעיל.

​כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יחסי אנוש מעולים, אחריות, אסרטיביות, ראש גדול, רגישות, סובלנות ויצירתיות.
 3. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. יכולת לסייע לילדים בהכנת שעורי בית לגילאי יסודי 6 - 12.

​כפיפות –רכז מועדוניות רווחה.                

תנאי ההעסקה

העובד/ת יועסק במתח דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

מיועד למועמדים ללא זיקה אישית למועדוניות

העובד/ת תתנייד במהלך שנת הלימודים במועדוניות ע"פ צרכי המערכת.

היקף משרה 50%

מספר משרות

הערות כלליות

​נשים בגיל הפוריות ימציאו אישור ממשרד הבריאות כי הן מחוסנות לאדמת, יש להמציא אישור מרופא משפחה כי המועמד כשיר לעבודה, אישור משטרה – ר. פ / פגיעות מיניות בילדים בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תעודת 12 שנות לימוד, המלצות במידה ויש.

תקופת ששת החודשים הראשונים בתפקיד יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת ההצעות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים , תעודות השכלה ואישורים למייל ifthl@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים 03-9488764 תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/10/19 עד השעה 12:00.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז על משרה זו.

 הליכי המיון והבחירה וקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו - 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ה 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר/ה בדבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר