הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנהל מינהל קהילה

 דרושים

מספר מכרז 265/2019
תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל מינהל קהילה,

​כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך. ​

תיאור התפקיד:

 1. אחריות  לניהול האגפים והיחידות במינהל  והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם: נוער וצעירים, תרבות תורנית, הקליטה, הרשות למלחמה בסמים וכו'.
 2. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המינהל.
 3. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במינהל.
 4. קידום מערך שירותים ממוקד לתושב במערכת דיגיטלית במפגשי תושבים ובכל דרך אפשרית.
 5. ייזום, התוויה וגיבוש מדיניות קהילתית עירונית כולל הטמעת מגמות חדשות של ניהול תוך שיתוף הקהילה.
 6. ייזום פעולות לפיתוח וקידום שירותים ועידוד תהליכי קהילה ויוזמות במרחב, בשותפות עם תושבים, גורמים עירוניים, מוסדות' ארגונים ועמותות הפועלים בעיר.
 7. קידום אפשרויות למיצוי המשאבים העירוניים והציבוריים לטובת הקהילה. 
 8. אחריות לפיתוח קשרי עבודה ותיאום עם גורמים עירוניים, מוסדות וארגונים חוץ עירוניים.
 9. זימון וניהול "שולחן עגול" עירוני של גורמי חינוך, רווחה, תרבות, נוער וגורמים נוספים המטפלים בקהילה לתאום העבודה הקהילתית ויצירת תוכנית מתואמת. 
 10. אחריות לניהול המשאב האנושי, מבנים ותקציב המינהל בהתאם למדיניות העירייה.
 11. ליווי תכניות פיתוח הנדסיות בפרוגרמה קהילתית.
 12. פיתוח הממד הקהילתי והטמעת תפיסה קהילתית בכלל יחידות העיריה וחברות הבת.
 13. פיתוח מנהיגות קהילתית במודל מרובה.
 14. קידום מערך קשר עם התושבים החדשים והקיימים ומתן מענה ומידע דיפרנציאלי.
 15. אחריות על קיום מפגשי תושבים.

דרישות סף:

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.  (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית).  
 2. ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות בניהול והפעלת פרוייקטים חברתיים באחד מהתחומים הבאים: חינוך, נוער, קהילה, תרבות.
 3. ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון וניהול תקציב והכנת תוכניות עבודה.
 4. ניסיון של  חמש  שנים לפחות בניהול של לפחות 10 עובדים לפחות.

​המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

 1. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים ותקשורת בינאישית תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 3. בעל גישת שירות גבוהה.
 4. הכרת המערכת העירונית.
 5. תואר שני המוכר ע"י המל"ג- יתרון.
 6. ידיעת השפה האנגלית – יתרון.
 7. ניסיון קודם בעבודה שבבסיסה קשר מול לקוחות/תושבים.
 8. ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם תוכנות ממוחשבות לרבות תוכנות ה"אופיס".
 9. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות .

​כפיפות:

​מנכ"ל העירייה.

תנאי ההעסקה:  

המועמד יועסק במתח דרגות 43-45 בדירוג המח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

​הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 10.12.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

​בברכה,

רז קינסטליך

ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך אחרון להגשה 10/12/2019 12:00
תאריך פרסום 20/11/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

265/2019

תאריך פרסום

20.11.2019

מועד אחרון להגשה

10.12.2019 12:00

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל מינהל קהילה,

​כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך. ​

תיאור התפקיד:

 1. אחריות  לניהול האגפים והיחידות במינהל  והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם: נוער וצעירים, תרבות תורנית, הקליטה, הרשות למלחמה בסמים וכו'.
 2. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המינהל.
 3. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במינהל.
 4. קידום מערך שירותים ממוקד לתושב במערכת דיגיטלית במפגשי תושבים ובכל דרך אפשרית.
 5. ייזום, התוויה וגיבוש מדיניות קהילתית עירונית כולל הטמעת מגמות חדשות של ניהול תוך שיתוף הקהילה.
 6. ייזום פעולות לפיתוח וקידום שירותים ועידוד תהליכי קהילה ויוזמות במרחב, בשותפות עם תושבים, גורמים עירוניים, מוסדות' ארגונים ועמותות הפועלים בעיר.
 7. קידום אפשרויות למיצוי המשאבים העירוניים והציבוריים לטובת הקהילה. 
 8. אחריות לפיתוח קשרי עבודה ותיאום עם גורמים עירוניים, מוסדות וארגונים חוץ עירוניים.
 9. זימון וניהול "שולחן עגול" עירוני של גורמי חינוך, רווחה, תרבות, נוער וגורמים נוספים המטפלים בקהילה לתאום העבודה הקהילתית ויצירת תוכנית מתואמת. 
 10. אחריות לניהול המשאב האנושי, מבנים ותקציב המינהל בהתאם למדיניות העירייה.
 11. ליווי תכניות פיתוח הנדסיות בפרוגרמה קהילתית.
 12. פיתוח הממד הקהילתי והטמעת תפיסה קהילתית בכלל יחידות העיריה וחברות הבת.
 13. פיתוח מנהיגות קהילתית במודל מרובה.
 14. קידום מערך קשר עם התושבים החדשים והקיימים ומתן מענה ומידע דיפרנציאלי.
 15. אחריות על קיום מפגשי תושבים.

דרישות סף:

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.  (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית).  
 2. ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות בניהול והפעלת פרוייקטים חברתיים באחד מהתחומים הבאים: חינוך, נוער, קהילה, תרבות.
 3. ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון וניהול תקציב והכנת תוכניות עבודה.
 4. ניסיון של  חמש  שנים לפחות בניהול של לפחות 10 עובדים לפחות.

​המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

 1. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים ותקשורת בינאישית תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 3. בעל גישת שירות גבוהה.
 4. הכרת המערכת העירונית.
 5. תואר שני המוכר ע"י המל"ג- יתרון.
 6. ידיעת השפה האנגלית – יתרון.
 7. ניסיון קודם בעבודה שבבסיסה קשר מול לקוחות/תושבים.
 8. ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם תוכנות ממוחשבות לרבות תוכנות ה"אופיס".
 9. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות .

​כפיפות:

​מנכ"ל העירייה.

תנאי ההעסקה:  

המועמד יועסק במתח דרגות 43-45 בדירוג המח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

​הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 10.12.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

​בברכה,

רז קינסטליך

ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר