הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל יחידת הקבס"ים

 דרושים

מספר מכרז 268/2019
תיאור המכרז

​​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד  מנהל יחידת הקבס"ים - מס' מכרז 268/2019 - תיקון והארכה

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל יחידת הקבס"ים   

א. תאור התפקיד

1. מנהל ואחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית על עבודת קצין הביקור הסדיר.
2. פועל לפיתוח והתמקצעות של צוות הקבס"ים ברשות בשיתוף עם הממונה המחוזי על ביקור סדיר ומניעת נשירה.
3. מיפוי תלמידים בנשירה ובסכנת נשירה במוסדות החינוך (תלמידים הלומדים ברשות המקומית ומחוצה לה).
4. מעקב אחר החלוקה התקציבית בין הקבס"ים ביחידה ובקרה אחר ביצועה.
5. ייעוץ ליווי וחניכה של בפעילות פדגוגית, חינוכית טיפולית  ולימודית של הקבס"ים.
6. מעקב ובקרה אחר התלמידים בטיפול הקבס"ים של היחידה.
7. ייזום ופיתוח של התוכניות אישיות לתלמידים מאתגרים ונושרים.
8. ייזום שיתופי פעולה עם גורמים טיפוליים נוספים ברשות המקומית: שפ"ח, לשכה לשירותים חברתיים, עובדי קידום נוער ועוד.
9. קידום הדרכות מקצועיות בהתאם לצורכי היחידה ובשיתוף של הפיקוח על הקב"ס במחוז.
10. השתתפות עם צוות יחידת הקבס"ים בהשתלמויות ובהכשרות של משרד החינוך.
11.  הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד חובה.
12. ליווי ומעקב אחר ייזום פתיחת תהליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה ועל פי החוק הנוער (טיפול והשגחה),  התש"ך-1960, בתיאום עם עובד סוציאלי והלשכה המשפטית של הרשות החינוך המקומית.
13. מעקב אחר דיווחי הקבס"ים לרשויות ובמערכת המידע הממחושבת  ומעקב אחר תהליכי גיבוש תכניות הביקורים של הקבס"ים בבתי ספר.
14. ווידוא התאמת חלופות חינוכיות לתלמידים.
15. ביצוע על מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף 

1. בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג,  יתרון לבעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
2. בעל תעודת הוראה.
3. ניסיון מקצועי של 5  שנים לפחות כקצין ביקור סדיר.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תואר שני המוכר ע"י המל"ג – יתרון
2. ניסיון ניהולי כקב"ס שניהל תוכניות ברמה רשותית – יתרון
3. עבודה בצוות רב מקצועי.
4. הבעה  בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. יכולת קיום יחסי אנוש טובים. 
6. הכרת מערכת החינוך העירונית והכללית.
7. ידע בתקצוב מערכות חינוכיות. 
8. היכרות עם יישומי ה"אופיס", שליטה בהפעלת מערכת מידע חדשה לקבס"ים-קבס-נט.
9. עבודה בשעות לא שגרתיות.

​ד. כפיפות   

ראשת מינהל החינוך                

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או בדרוג חינוך חברה ונוער או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 18.12.2019 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 18/12/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

268/2019

מועד אחרון להגשה

18.12.2019 12:00

​​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד  מנהל יחידת הקבס"ים - מס' מכרז 268/2019 - תיקון והארכה

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל יחידת הקבס"ים   

א. תאור התפקיד

1. מנהל ואחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית על עבודת קצין הביקור הסדיר.
2. פועל לפיתוח והתמקצעות של צוות הקבס"ים ברשות בשיתוף עם הממונה המחוזי על ביקור סדיר ומניעת נשירה.
3. מיפוי תלמידים בנשירה ובסכנת נשירה במוסדות החינוך (תלמידים הלומדים ברשות המקומית ומחוצה לה).
4. מעקב אחר החלוקה התקציבית בין הקבס"ים ביחידה ובקרה אחר ביצועה.
5. ייעוץ ליווי וחניכה של בפעילות פדגוגית, חינוכית טיפולית  ולימודית של הקבס"ים.
6. מעקב ובקרה אחר התלמידים בטיפול הקבס"ים של היחידה.
7. ייזום ופיתוח של התוכניות אישיות לתלמידים מאתגרים ונושרים.
8. ייזום שיתופי פעולה עם גורמים טיפוליים נוספים ברשות המקומית: שפ"ח, לשכה לשירותים חברתיים, עובדי קידום נוער ועוד.
9. קידום הדרכות מקצועיות בהתאם לצורכי היחידה ובשיתוף של הפיקוח על הקב"ס במחוז.
10. השתתפות עם צוות יחידת הקבס"ים בהשתלמויות ובהכשרות של משרד החינוך.
11.  הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד חובה.
12. ליווי ומעקב אחר ייזום פתיחת תהליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה ועל פי החוק הנוער (טיפול והשגחה),  התש"ך-1960, בתיאום עם עובד סוציאלי והלשכה המשפטית של הרשות החינוך המקומית.
13. מעקב אחר דיווחי הקבס"ים לרשויות ובמערכת המידע הממחושבת  ומעקב אחר תהליכי גיבוש תכניות הביקורים של הקבס"ים בבתי ספר.
14. ווידוא התאמת חלופות חינוכיות לתלמידים.
15. ביצוע על מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף 

1. בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג,  יתרון לבעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
2. בעל תעודת הוראה.
3. ניסיון מקצועי של 5  שנים לפחות כקצין ביקור סדיר.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תואר שני המוכר ע"י המל"ג – יתרון
2. ניסיון ניהולי כקב"ס שניהל תוכניות ברמה רשותית – יתרון
3. עבודה בצוות רב מקצועי.
4. הבעה  בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. יכולת קיום יחסי אנוש טובים. 
6. הכרת מערכת החינוך העירונית והכללית.
7. ידע בתקצוב מערכות חינוכיות. 
8. היכרות עם יישומי ה"אופיס", שליטה בהפעלת מערכת מידע חדשה לקבס"ים-קבס-נט.
9. עבודה בשעות לא שגרתיות.

​ד. כפיפות   

ראשת מינהל החינוך                

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או בדרוג חינוך חברה ונוער או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 18.12.2019 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר