הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש/ה ממלא/ת מקום לרופא/ה וטרינר/ית רשותי להעסקה זמנית

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן.

כל מקום בו מצין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להיפך

תיאור התפקיד

 1. אחראי על שמירת בריאות הציבור בהיבט הווטרינרי, עפ"י הגדרה ב"חוק הרופאים הוטרינריים משנת 1991" ובכפוף לסמכויות שיוענקו ע"י משרד החקלאות, משרד הבריאות והרשות המקומית.
 2. פיקוח על כלבים והחזקת בעלי חיים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
 3. פיקוח ווטרינרי על ייצור, מכירה ושיווק מוצרים מן החי.
 4. הפעלת תחנה לבדיקות משנה, האחראית על בדיקות מוצרים מן החי.
 5. פיקוח על אכיפת חוק צער בעלי חיים.
 6. טיפול רפואי בבעלי חיים נטושים המועברים לטיפול השירות הווטרינרי.
 7. טיפול בכלל הסוגיות הקשורות לתחום בריאות ציבור וטרינרית בעיר ראשון לציון.
 8. תיאום ועבודה אל מול גופים מקצועיים, פנים וחוץ ארגוניים.

כישורים נדרשים

 1. השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינריים, תשנ"א- 1991.
 2. בעל הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991 .
 3. בעל תעודת הסמכה לעיסוק ברפואה וטרינרית רשותית מאת מינהל השירותים הווטרינריים.
 4. היכרות הוראות הדין הקיים בתחום הווטרינריה.
 5. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במערכות ממוחשבות לרבות תוכנת OFFICE.
 6. בעל רישיון נהיגה בתוקף.

כישורים נוספים

 1. יכולת קיום יחסי אנוש תקינים.
 2. ידיעת השפה העברית על בוריה.
 3. ידיעת השפה האנגלית לצורך קריאת ספרות מקצועית.
 4. היכולת לאזן בין דאגה לבריאות הציבור והצורך לדאוג לרווחת בעלי חיים.
 5. יכולת קלינית ויכולת להתנהל בסביבת מרפאה וטרינרית באופן עצמאי.
 6. ניסיון כווטרינר ברשות מקומית – יתרון.
 7. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.

כפיפות

מנהל השירות הוטרינרי העירוני.

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק כרופא וטרינר מחליף, בהתאם להסכם עבודה של הרופאים

הווטרינריים ברשויות המקומיות בהיקף של 100% .

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות של המועמדים המתאימים בלבד .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות, תשנ"ח 1998 , ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, ואישורים המעידים על ניסיון

לדוא"ל YonatanE@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי השירות הוטרינרי העירוני, רח' לח"י 3 פינת אלטלנה ראשון-לציון. טלפון לבירורים: 03-9682444 ,03-9682401, 03-9682402

תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2020 עד השעה 12:00 .

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.​


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך אחרון להגשה 14/01/2020 12:00
תאריך פרסום 06/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

06.01.2020

מועד אחרון להגשה

14.01.2020 12:00

​​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן.

כל מקום בו מצין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להיפך

תיאור התפקיד

 1. אחראי על שמירת בריאות הציבור בהיבט הווטרינרי, עפ"י הגדרה ב"חוק הרופאים הוטרינריים משנת 1991" ובכפוף לסמכויות שיוענקו ע"י משרד החקלאות, משרד הבריאות והרשות המקומית.
 2. פיקוח על כלבים והחזקת בעלי חיים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
 3. פיקוח ווטרינרי על ייצור, מכירה ושיווק מוצרים מן החי.
 4. הפעלת תחנה לבדיקות משנה, האחראית על בדיקות מוצרים מן החי.
 5. פיקוח על אכיפת חוק צער בעלי חיים.
 6. טיפול רפואי בבעלי חיים נטושים המועברים לטיפול השירות הווטרינרי.
 7. טיפול בכלל הסוגיות הקשורות לתחום בריאות ציבור וטרינרית בעיר ראשון לציון.
 8. תיאום ועבודה אל מול גופים מקצועיים, פנים וחוץ ארגוניים.

כישורים נדרשים

 1. השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינריים, תשנ"א- 1991.
 2. בעל הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991 .
 3. בעל תעודת הסמכה לעיסוק ברפואה וטרינרית רשותית מאת מינהל השירותים הווטרינריים.
 4. היכרות הוראות הדין הקיים בתחום הווטרינריה.
 5. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במערכות ממוחשבות לרבות תוכנת OFFICE.
 6. בעל רישיון נהיגה בתוקף.

כישורים נוספים

 1. יכולת קיום יחסי אנוש תקינים.
 2. ידיעת השפה העברית על בוריה.
 3. ידיעת השפה האנגלית לצורך קריאת ספרות מקצועית.
 4. היכולת לאזן בין דאגה לבריאות הציבור והצורך לדאוג לרווחת בעלי חיים.
 5. יכולת קלינית ויכולת להתנהל בסביבת מרפאה וטרינרית באופן עצמאי.
 6. ניסיון כווטרינר ברשות מקומית – יתרון.
 7. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.

כפיפות

מנהל השירות הוטרינרי העירוני.

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק כרופא וטרינר מחליף, בהתאם להסכם עבודה של הרופאים

הווטרינריים ברשויות המקומיות בהיקף של 100% .

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות של המועמדים המתאימים בלבד .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות, תשנ"ח 1998 , ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, ואישורים המעידים על ניסיון

לדוא"ל YonatanE@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי השירות הוטרינרי העירוני, רח' לח"י 3 פינת אלטלנה ראשון-לציון. טלפון לבירורים: 03-9682444 ,03-9682401, 03-9682402

תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/01/2020 עד השעה 12:00 .

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר