הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש/ה מלווה ניצולי שואה - ממלא/ת מקום חופשת לידה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​​​ועדת קבלה ממלא/ת, מקום חופשת לידה לתפקיד מלווה ניצולי שואה​​ במנהל לשילוב חברתי

-כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך-

תאור התפקיד

 1. מתכלל את השירותים הניתנים לניצולי השואה ברשות.
 2. מתאם בין כל הגורמים הפועלים ברשות למען ניצולי השואה ומוביל שולחן עגול.
 3. פועל להסרת החסמים בתוך הרשות בכל הקשור למתן המענים לניצולי שואה.
 4. מפתח רצף שירותים לניצולי השואה.
 5. פועל לאיתור ניצולי שואה שאינם מוכרים למחלקה לשירותים חברתיים ומקבלים אבטחת הכנסה ולצירופם לתוכנית.

כישורים נדרשים

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  האחד מהתחומים הבאים: מדעי החברה, חינוך, גרונטולוגיה או עבודה סוציאלית.
 2. לעובד סוציאלי נדרש רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 4. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
 5. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.
 6. הכרות עם תוכנות ה"אופיס".

כפיפות

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים או  במתח דרגות  38-40 בדירוג המח"ר. 

היקף משרה  0.75%.   מס' ימי עבודה בשבוע  5  ימים . בימי שני עבודה בפיצול עד השעה 19:00.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו: livnats@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה עד לתאריך 21.1.20 בשעה 12:00.​​​

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 21/01/2020 12:00
תאריך פרסום 07/01/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

07.01.2020

מועד אחרון להגשה

21.01.2020 12:00

​​​ועדת קבלה ממלא/ת, מקום חופשת לידה לתפקיד מלווה ניצולי שואה​​ במנהל לשילוב חברתי

-כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך-

תאור התפקיד

 1. מתכלל את השירותים הניתנים לניצולי השואה ברשות.
 2. מתאם בין כל הגורמים הפועלים ברשות למען ניצולי השואה ומוביל שולחן עגול.
 3. פועל להסרת החסמים בתוך הרשות בכל הקשור למתן המענים לניצולי שואה.
 4. מפתח רצף שירותים לניצולי השואה.
 5. פועל לאיתור ניצולי שואה שאינם מוכרים למחלקה לשירותים חברתיים ומקבלים אבטחת הכנסה ולצירופם לתוכנית.

כישורים נדרשים

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  האחד מהתחומים הבאים: מדעי החברה, חינוך, גרונטולוגיה או עבודה סוציאלית.
 2. לעובד סוציאלי נדרש רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 4. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
 5. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית.
 6. הכרות עם תוכנות ה"אופיס".

כפיפות

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים או  במתח דרגות  38-40 בדירוג המח"ר. 

היקף משרה  0.75%.   מס' ימי עבודה בשבוע  5  ימים . בימי שני עבודה בפיצול עד השעה 19:00.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו: livnats@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה עד לתאריך 21.1.20 בשעה 12:00.​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר