הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ממלא/ת מקום לסגן מנהל אגף התקשוב ומנהל פרויקטים להעסקה זמנית עקב חופשת לידה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז
​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן.

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להיפך

תיאור התפקיד

 1. ​תכנון, ניהול, פיתוח ותחזוקת פרויקטים בתחום מערכות המידע בהתאם לצורכי הרשות.
 2. מהווה גורם מקצועי המנחה את מנהלי המחשוב (רפרנטים) בתחום מערכות המידע במינהלי ובאגפי העירייה.
 3. ניהול מחלקת מרכז התמיכה העירוני ומחלקת הפרויקטים באגף.
 4. ניהול מערך ההדרכה של משתמשי המערכות התפעוליות ברשות.
 5. הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע בקרב משתמשי הרשות.
 6. אחראי להשגת יעדיו, הפרויקטים שבניהולו (יעדים מקצועיים, כלכליים, תפעוליים ותקציביים).
 7. .אחראי להכנת תכנית עבודה, בניית לוחות הזמנים (GANT) של הפרויקטים שבאחריותו בהתאם לאבני הדרך, המגבלות והמשאבים הנדרשים.
 8. כתיבת נהלי עבודה והטמעתם בקרב המשתמשים.
 9. הכנת מסמכי מכרז ובחינת פתרונות ומערכות מידע ממוחשבים קיימים או ייעודיים תוך בחינת הפתרון על כל היבטיו ובחינת הפער בין הצרכים לבין פתרון (ANALISYS GAP).
 10. עבודה וניהול קבלני משנה בתחזוקה והקמה של מערכות הרשות.
 11. ביצוע מטלות שונות בהתאם להנחיית הממונה.​

כישורים נדרשים

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע, מינהל עסקים, הנדסת תעשייה וניהול.
 2. עדיפות תינתן למועמד בעל תעודת PMO בתחום ניהול פרויקטים.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות, שנרכש בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למודעת הדרושים, בניהול מערכות גביה/ ERP ו– CRM בארגון המונה מעל ל- 200 משתמשי מחשב.
 4. ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנרכש בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למודעת הדרושים, בניהול צוות המונה חמישה עובדים לפחות.

כפיפות

​מנהל התקשוב העירוני - מנמ"ר

תנאי ההעסקה

העובד יועסק בחוזה אישי כפוף לאישור משרד הפנים.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות של המועמדים המתאימים בלבד. 

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו – 9 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרט את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הגשת מועמדות

להגשת מועמודות יש לשלוח קורות חיים ואישורים המעידים על ניסיון לדוא"ל ItzikC@rishonlezion.muni.il 

או במסירה אישית במשרדי התקשוב העירוני רחוב הכרמל 20, קומה 4
ראשון לציון. טלפון לבירורים:  03-9547962, 03-9547946.

​תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.2.2020 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.​

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור תקשוב עירוני
תאריך אחרון להגשה 17/02/2020 12:00
תאריך פרסום 03/02/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 5
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

03.02.2020

מועד אחרון להגשה

17.02.2020 12:00
​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן.

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להיפך

תיאור התפקיד

 1. ​תכנון, ניהול, פיתוח ותחזוקת פרויקטים בתחום מערכות המידע בהתאם לצורכי הרשות.
 2. מהווה גורם מקצועי המנחה את מנהלי המחשוב (רפרנטים) בתחום מערכות המידע במינהלי ובאגפי העירייה.
 3. ניהול מחלקת מרכז התמיכה העירוני ומחלקת הפרויקטים באגף.
 4. ניהול מערך ההדרכה של משתמשי המערכות התפעוליות ברשות.
 5. הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע בקרב משתמשי הרשות.
 6. אחראי להשגת יעדיו, הפרויקטים שבניהולו (יעדים מקצועיים, כלכליים, תפעוליים ותקציביים).
 7. .אחראי להכנת תכנית עבודה, בניית לוחות הזמנים (GANT) של הפרויקטים שבאחריותו בהתאם לאבני הדרך, המגבלות והמשאבים הנדרשים.
 8. כתיבת נהלי עבודה והטמעתם בקרב המשתמשים.
 9. הכנת מסמכי מכרז ובחינת פתרונות ומערכות מידע ממוחשבים קיימים או ייעודיים תוך בחינת הפתרון על כל היבטיו ובחינת הפער בין הצרכים לבין פתרון (ANALISYS GAP).
 10. עבודה וניהול קבלני משנה בתחזוקה והקמה של מערכות הרשות.
 11. ביצוע מטלות שונות בהתאם להנחיית הממונה.​

כישורים נדרשים

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע, מינהל עסקים, הנדסת תעשייה וניהול.
 2. עדיפות תינתן למועמד בעל תעודת PMO בתחום ניהול פרויקטים.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות, שנרכש בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למודעת הדרושים, בניהול מערכות גביה/ ERP ו– CRM בארגון המונה מעל ל- 200 משתמשי מחשב.
 4. ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנרכש בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למודעת הדרושים, בניהול צוות המונה חמישה עובדים לפחות.

כפיפות

​מנהל התקשוב העירוני - מנמ"ר

תנאי ההעסקה

העובד יועסק בחוזה אישי כפוף לאישור משרד הפנים.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות של המועמדים המתאימים בלבד. 

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו – 9 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרט את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הגשת מועמדות

להגשת מועמודות יש לשלוח קורות חיים ואישורים המעידים על ניסיון לדוא"ל ItzikC@rishonlezion.muni.il 

או במסירה אישית במשרדי התקשוב העירוני רחוב הכרמל 20, קומה 4
ראשון לציון. טלפון לבירורים:  03-9547962, 03-9547946.

​תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.2.2020 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר